Inwentarze archiwum historyczne we Lwowie

dokument Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

Inwentarze Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CPAHUL)