Księgi metrykalne Lwów 1787-1944 r.

Księga metrykalna parafia rzymskokatolickiego Zimna Woda 1899 r.

Inwentarz ksiąg metrykalnych parafii wyznania rzymskokatolickiego Lwów i przedmieścia 1787-1944 r. Opracowane na podstawie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.

Parafie Lwowa

Kościół pw. św. Andrzeja (Bernardynów)
Kościół pw. św. Anny
Kościół pw. św. Antoniego
Kościół pw. Bożego Ciała (Dominikanów)
Kościół pw. św. Wincentego à Paulo
Kościół pw. św. Elżbiety
Bazylika metropolitalna sanktuarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra Lwowska)
Kościół pw. św. Marii Magdaleny
Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej
Kościół pw. św. Marcina
Kościół pw. św. Mikołaja
Magistrat m. Lwowa
Szpital Powszechny we Lwowie
Szpital Ubezpieczalni Społecznej
Kościół pw. św. Łazarza
Kościół Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (Szarytki) pw. św. Zofii

Przedmieścia Lwowa

Batorówka
Biłohorszcze (do 1936 r. parafia Zimna Woda)
Hołosko Duże
Hołosko Małe
Kleparów
Krzywczyce
Kulparków
Lewandówka
Sichów (do 1912 r. parafia Zubrza)
Skniłów i Sygniówka
Zamarstynów
Zniesienie
Zimna Woda

Kościół pw. św. Andrzeja (Bernardynów), adres przed 1939 r. pl. Bernardyński

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1019Księgi metrykalne parafia św. Andrzeja (Bernardynów) we Lwowie1816-1819178
1020- // -1821-1824146
1021- // - z lat 1825, 1827-1828, 18311825-1831140
1022- // - urodzenia z lat 1832-1833, 1836-1837, śluby z lat 1832-1833, 1837-1838, zgony z lat 1832-1833, 1836-18381832-1838144
1023- // - urodzenia z lat 1838-1840, śluby i zgony z lat 1839-18401838 -184044
1024- // -1841-184282
1025- // -1843-1844107
1026- // - urodzenia z lat 1845-1847, śluby i zgony z lat 1845-18461845-1847133
1027- // - urodzenia z lat 1848-1849, śluby i zgony z lat 1847-18481847-1849112
1028- // - urodzenia z lat 1850, śluby i zgony z lat 1849-18511849-1851106
1029- // - urodzenia z lat 1851-1852, śluby i zgony z 18521851-185287
1030- // -1854-1855109
1031- // -1856-1857112
1032- // - urodzenia z lat 1858-1859, śluby i zgony z lat 1858-18601858-1860139
1033- // - urodzenia z lat 1860-1861, śluby i zgony z lat 1861-18621860-1862126
1034- // - urodzenia z lat 1862, 1865, śluby i zgony z 18651862, 186587
1069- // -1826, 183070
1070- // -1834-183575
2223Indeks alfabetyczny urodzonych parafia św. Andrzeja we Lwowie1786-1870277
2223a-//-1870-1944194
2224Indeks alfabetyczny zmarłych parafia św. Andrzeja we Lwowie1796-1903290
2225-//-1903-1940118
2267Indeks alfabetyczny osób, które zmieniły wyznanie, parafia św. Andrzeja we Lwowie1883-192498
2268Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie, parafia św. Andrzeja we Lwowie. Tom II-A1878-194436
2269-//- tom III1892-19444
2270-//- tom I1847-192273
2271-//- tom II1876-1923107
2272-//- tom A 1881-1928182
2451Księga metrykalna zgonów parafii św. Andrzeja we Lwowie1860-1876144
2452- // - śluby1864-1876200
2453- // - urodzenia1868-1876237
2454- // - śluby1876-1887203
2455- // - zgony1876-1890153
2456- // - urodzenia1877-1896550
2457- // - śluby1887-1901265
2458- // - zgony1890-1902143
2459- // - urodzenia1896-1907304
2908- // - śluby1901-1918288
2909- // - zgony1902-1931190
2910- // - urodzenia1907-1922312
2911- // - śluby1918-1931282
3211- // - urodzenia1922-1941261
3212- // - urodzenia1939-194136
3266- // - zgony1940-194358
3463- // - urodzenia1941-1944102
3464- // - śluby1931-1944264
3465- // - śluby1940-194451
3466- // - zgony1931-194481

Kościół pw. św. Anny, ul. Gródecka 1

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1035Księgi metrykalne parafii św. Anny we Lwowie z lat 1816, 1818-18201816-1820110
1036- // -1821-1825118
1037- // - z lat 1827-1828, 18301827-1830109
1038- // -1831-1834153
1039- // - urodzenia z lat 1835-1836, śluby i zgony z lat 1835-18371835-1837114
1040- // - urodzenia z lat 1837-1839, śluby i zgony z lat 1838-18391837-1839105
1041- // - urodzenia z lat 1840-1842, śluby i zgony z lat 1840-18411840-1842103
1042- // - urodzenia z lat 1843-1844, śluby i zgony z lat 1842-18441842-1844112
1043- // - urodzenia i śluby z lat 1845-1846, zgony z lat 1845-1847 1845-1847104
1044- // - urodzenia i śluby z lat 1847-1849, zgony z lat 1848-18491847-1849105
1045- // -1850-1852119
1046- // -1854-1856147
1047- // -1857-1859172
1048- // -1860-1861119
1049- // - z lat 1862, 1864-18651862-1865169
1054Księgi metrykalne parafia św. Anny i św. Antoniego we Lwowie z 18261826111
2227Indeks alfabetyczny urodzonych parafia św. Anny we Lwowie 1787-1894195
2228Księgi metrykalne zgonów parafia św. Anny we Lwowie1869-1889218
2229- // - zgony1904-1920283
2238Indeks alfabetyczny zmarłych parafia św. Anny we Lwowie1787-1894137
2242Księga metrykalna zgonów parafii św. Anny1831-1869340
2273Indeks alfabetyczny osób, które zmieniły wyznanie parafia św. Anny we Lwowie1897-191740
2274Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie parafia św. Anny we Lwowie1897-1917121
2275- // -1918-192999
2276- // -1930-194498
2435Księga metrykalna ślubów parafii św. Anny we Lwowie1855-1876277
2436- // - urodzenia1859-1873398
2437- // - urodzenia1873-1890426
2438- // - śluby1876-1895228
2439- // - urodzenia1890-1900414
2440- // - zgony1890-1904202
2441- // - śluby1896-1903145
2912- // - urodzenia1900-1908419
2913- // - śluby1904-1916278
2914- // - urodzenia1909-1917411
2915- // - śluby1916-1923200
2916- // - urodzenia1917-1924197
3005- // - śluby1924-1934223
3235- // - urodzenia1923-1942287
3265- // - zgony1920-1943199
3457- // - urodzenia1942-194455
3458- // - śluby1935-1944169
3459- // - zgony1943-194420

Kościół pw. św. Antoniego, ul. Łyczakowska

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
447Księgi metrykalne parafia św. Antoniego184778
1050- // -1817-1819139
1051- // -1820-1821114
1052- // -1822-1823118
1053- // -1824-1825119
1054Księgi metrykalne parafii św. Anny i św. Antoniego we Lwowie1826111
1055Księgi metrykalne parafia św. Antoniego1827-1828134
1056- // -1830-1831139
1057- // -1832-1834151
1058- // - urodzenia z 1835 r., śluby i zgony z lat 1835-18361835-183682
1059- // -1837-1839119
1060- // -1840-1841119
1061- // -1842-1843128
1062- // -1844-1846180
1063- // -184864
1064- // -1849-1850111
1065- // -185153
1066- // - z lat 1852, 1854-18571852-1857162
1067- // -1858-1861126
1068- // -1862, 1865103
2442Księga metrykalna urodzeń parafii św. Antoniego1858-1871243
2443- // - zgony1859-1894245
2444- // - śluby1864-1892192
2445- // - urodzenia1871-1880147
2446- // - urodzenia1880-1899255
2447- // - śluby1892-1909223
2448- // - zgony1894-1911217
2449- // - urodzenia1900-1912252
2450- // - zgony1911-1926182
2721- // - śluby1923-1933238
2917- // - śluby1909-1919198
2918- // - urodzenia1913-1922181
2919- // - śluby1920-192280
3127- // - śluby1933-1938158
3192- // - urodzenia1923-1940240
3213- // - śluby1940-194130
3236- // - zgony1940-194236
3460- // - urodzenia1940-194472
3461- // - śluby1938-1944112
3462- // - zgony1927-1944156

Kościół pw. Bożego Ciała (Dominikanów), pl. Dominikański

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1130Księgi metrykalne parafii Bożego Ciała we Lwowie z 1818 r.
Księgi metrykalne parafii pw. WNMP we Lwowie z lat 1816, 1818
1816-181864
1158Księgi metrykalne parafii Bożego Ciała we Lwowie z lat 1816, 1819-18201816-182058
1159-//-1821-182374
1160-//-1824-182648
1161-//-1827-183081
1162-//-1831-183596
1163-//-1837-183959
1164-//-1840-184272
1165-//- urodzenia z lat 1843-1846, śluby i zgony z lat 1843-18451843-184671
1166-//- urodzenia z lat 1847-1848, śluby i zgony z lat 1846-18481846-184862
1167-//- urodzenia i śluby z lat 1849-1851, zgony z lat 1849-1852 1849-185264
1168-//- urodzenia i śluby z lat 1852-1855, zgony z lat 1854-18551852-185556
1169-//- 1856-185858
1170-//- urodzenia i śluby z lat 1859-1861, zgony z lat 1859-18601859-186174
1171-//- urodzenia, śluby z lat 1862, 1865, zgony z lat 1861-1862, 18651861-186557
2720Księgi metrykalne parafia Bożego Ciała we Lwowie ślubów z lat 1866-1887, 1889, 1891-1896, 1911
i zgonów z lat 1866-1882, 1884-1889, 1891-1896, 1898, 1900-1924, 1926-1927, 1930-1933
1866-1933342
2920Księga metrykalna urodzeń parafia Bożego Ciała we Lwowie z lat 1866-1889, 1891-1898, 1900-19241866-1924381
3467Księgi metrykalne urodzeń parafii Bożego Ciała we Lwowie1925-194449
3468-//- śluby1897-1944217
3469-//- zgonów1934-194428

Kościół pw. św. Wincentego à Paulo, ul. Teatyńska

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
3041Księga metrykalna ślubów parafia rzymskokatolicka św. Wincentego à Paulo we Lwowie1933-193651
3128- // - urodzenia1933-193862
3193- // - śluby1936-1940100
3237- // - urodzenia1938-1942100
3238- // - zgony1933-194263
3490- // - urodzenia1942-194446
3491- // - śluby1941-194436
3492- // - zgony1943-194422

Kościół pw. św. Elżbiety, pl. Bilczewskiego

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2230Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie parafia św. Elżbiety we Lwowie1918-192596
2231- // -1925-1937116
2266- // - 1937-194485
2921Księga metrykalna urodzeń parafia św. Elżbiety we Lwowie1911-1917265
2922- // - zgony1911-1924242
2923- // - śluby1912-1918126
2924- // - urodzenia1917-1922263
2925- // - śluby1918-192183
2926- // - śluby1921-1931171
2927- // - urodzenia1922-1927196
3006- // - urodzenia 1927-1934207
3086- // - śluby1931-1937164
3194- // - zgony1924-1940179
3239- // - urodzenia, śluby, zgony z lat 1940-19411940-1944134
3240- // - śluby1937-1942202
3267- // - urodzenia z lat 1935-1940, 1942- 19431935-1943207
3470- // - urodzenia1943-194449
3471- // - śluby1942-194450
3472- // - zgony1943-194467

Bazylika metropolitalna sanktuarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra Lwowska),
pl. Kapitulny

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1085Księgi metrykalne parafii pw. WNMP we Lwowie z 1827 r.1827121
1130Księgi metrykalne parafii pw. WNMP we Lwowie z lat 1816, 1818
Księgi metrykalne parafii Bożego Ciała we Lwowie z 1818
1816, 181864
1131- // -1819-182192
1132- // -1822-182494
1133- // - z lat 1825-1826, 18281825-182894
1134- // -1830-1833134
1135- // - urodzenia z lat 1834-1836, śluby i zgony z lat 1834-18351834-183670
1136- // - urodzenia i zgony z lat 1837-1838, śluby z lat 1837-18391837-183970
1137- // - urodzenia z lat 1839-1840, śluby z 1940 r., zgony z lat 1839-18411839-184174
1138- // - urodzenia i śluby z lat 1841-1842, zgony z lat 1841-18431841-184380
1139- // - urodzenia z lat 1843-1845, śluby z lat 1843-1844, zgony z 18441843-184592
1140- // - urodzenia z 1846, śluby i zgony z lat 1845-18471845-184765
1141- // - urodzenia z lat 1847-1849, śluby i zgony z 18481847-184958
1142- // - urodzenia z 1850, śluby i zgony z lat 1849-18511849-185153
1143- // - urodzenia z lat 1851-1852, 1854, śluby i zgony z lat 1852, 18541851-185461
1144- // -1855-185794
1145- // - urodzenia i śluby z lat 1858-1859, zgony z lat 1858-18601858-186064
1146- // - urodzenia i śluby z lat 1860-1862, 1865, zgony z lat 1861-1862, 18651860-1865121
1156Księga metrykalna urodzeń parafia pw. WNMP we Lwowie186454
2138Indeks alfabetyczny urodzonych parafia pw. WNMP we Lwowie1800-185030
2239Indeks alfabetyczny zmarłych parafia pw. WNMP we Lwowie1800-194492
2240Indeks alfabetyczny urodzonych parafia pw. WNMP we Lwowie1800-189092
2241Księga metrykalna ślubów parafia pw. WNMP we Lwowie1850-1885299
2262Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie parafia pw. WNMP we Lwowie (tom III)1933-194426
2263- // - (tom II)1916-192960
2460Księga metrykalna urodzeń parafia pw. WNMP we Lwowie1867-1900410
2461- // - śluby1885-1916244
2629- // - urodzenia1600-1607265
2630- // - śluby1616-1664696
2631- // - śluby1664-1689666
2632- // - śluby1668-1674133
2633- // - śluby1682-1693164
2634- // - urodzenia1690-1730884
2635- // - śluby1693-1701144
2636- // - urodzeń1701-1713191
2637- // - śluby1706-1718117
2638- // - śluby1718-1732128
2639- // - urodzenia1731-1765865
2641- // - śluby1739-1785493
2643- // - urodzenia1759-1765260
2644- // - urodzenia1764-177068
2645- // - urodzenia1765-1770122
2646- // - urodzenia1770-1784179
2647- // - urodzenia1776-1784277
2648- // - śluby1776-1782104
2649-//- urodzenia i śluby z 1784, zgony z lat 1777-17841777-178427
2928Księga metrykalna ślubów parafii pw. WNMP we Lwowie1916-1931178
3473- // - urodzenia1901-1944263
3474- // - śluby1931-1944131
3475- // - zgony1883-1944189

Kościół pw. św. Marii Magdaleny, ul. Leona Sapiehy 10

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1072Księgi metrykalne parafia św. Marii Magdaleny we Lwowie1816-181979
1073- // -1821-182484
1074- // - z lat 1820, 1825, 1827-1828, 18301820-1830103
1075- // - z lat 1831-1832, 1834-18351831-1835121
1076- // - urodzenia z lat 1837-1840, śluby i zgony z lat 1836-18401836-184094
1077- // - 1841-1846118
1078- // -1847-1850105
1079- // - urodzenia z lat 1851-1852, 1854, śluby i zgony z lat 1851-18521851-185484
1080- // - urodzenia z lat 1855-1856, śluby z lat 1854-1856, zgony z lat 1854-18551854-185684
1081- // - urodzenia i śluby z lat 1857-1859, zgony z lat 1856-18591856-1859119
1082- // - 1860-186176
1083- // - z lat 1862, 18651862-186575
2235Księga metrykalna ślubów parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie1867-1881142
2236- // - urodzenia1870-1878143
2237- // - urodzenia1878-1888148
2334- // - urodzenia1859-189655
2335- // - zgony1873-189512
2465- // - zgony1855-1872144
2466- // - zgony1873-1889120
2467- // - urodzenia1888-1897272
2468- // - zgony1890-1913284
2469- // - urodzenia1898-1902241
2929- // - śluby1881-1899235
2930- // - śluby1900-1909282
2931- // - urodzenia1902-1908274
2932- // - urodzenia1908-1915318
2933- // - śluby1910-1917205
2934- // - zgony1914-1931186
2935- // - urodzenia1915-1920130
2936- // - śluby1917-1921132
2937- // - urodzenia1920-1931233
2938- // - śluby1921-1930209
3021- // - śluby1930-1935210
3129- // - śluby1935-1938207
3268- // - urodzenia1931-1941211
3269- // - zgony1931-1943210
3476- // - urodzenia1941-194495
3477- // - śluby1941-1944169
3478- // - zgony1943-194429

Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej, pl. Marii Śnieżnej 1

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1084Księgi metrykalne parafia Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie z lat 1816, 1818-18211816-182196
1085- // - z lat 1822-1825, 1827, 18301822-1830121
1086- // -1831-1836110
1087- // - urodzenia i zgony z lat 1837-1839, śluby z lat 1837-18401837-184080
1088- // - urodzenia i zgony z lat 1840-1842, śluby z lat 1841-18421840-184281
1089- // - 1843-1845109
1090- // - urodzenia i śluby z lat 1846-1848, zgony z lat 1847-18481846-184899
1091- // - urodzenia z 1849, śluby z lat 1849-1850, zgony z lat 1848-18501848-185084
1092- // - urodzenia z lat 1850-1852, 1854, śluby i zgony z lat 1851-18521850-1854121
1093- // - urodzenia z lat 1855-1856, śluby i zgony z lat 1854-18551854-185694
1094- // - urodzenia z lat 1857-1858, śluby s zgony z lat 1856-18581856-1858103
1095- // - 1859-1861116
1096- // - urodzenia i śluby z lat 1862, 1865, zgony z lat 1862, 1864-18651862-186590
2257Indeks alfabetyczny urodzonych parafia pw. Matki Boski Śnieżnej we Lwowie1879-194488
2258Indeks alfabetyczny zmarłych parafia pw. Matki Boski Śnieżnej we Lwowie1800-1944169
2259Indeks alfabetyczny osób, które zmieniły wyznanie parafia pw. Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie1885-194741
2260Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie parafia pw. Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie (tom III)1939-194823
2261- // - (tom II)1920-1939194
2470Księga metrykalna urodzeń parafia Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie1869-1884296
2471- // - zgony1869-1896191
2472- // - śluby1878-1907226
2473- // - urodzenia z lat 1884-1901, zgony z 19121884-1912269
2939- // - śluby1907-1930195
3087- // - urodzenia1901-1937251
3241Księga metrykalna zgonów szpitala Sióstr Miłosierdzia (parafia św. Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie)1874-1942301
3479Księga metrykalna urodzeń parafia Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie1938-194450
3480- // - śluby1930-194492
3481- // - zgony1896-1944149

Kościół pw. św. Marcina, ul. św. Marcina

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1097Księgi metrykalne parafia św. Marcina we Lwowie z lat 1816, 1818-18201816-1820100
1098-//-1821-1825120
1099-//- z lat 1826-1828, 18301826-1830115
1100-//-1831-1834120
1101-//- urodzenia z lat 1835-1837, śluby z lat 1835-1836, zgony z 18351835-183782
1102- // - urodzenia z lat 1838-1839, śluby i zgony z lat 1837-18391838-183982
1103-//- urodzenia z lat 1840-1843, śluby i zgony z lat 1840-18421840-184397
1104-//- urodzenia z lat 1844-1845, śluby z lat 1843-1845, zgony z lat 1843-18461843-184686
1105-//- urodzenia z lat 1846-1849, śluby i zgony z lat 1847-18491846-1849103
1106-//- urodzenia i śluby z lat 1850-1852, zgony z lat 1850-1852, 18541850-185887
1107-//- urodzenia i śluby z lat 1854-1858, zgony z lat 1855-18581854-1858110
1108-//- z lat 1859-1862, 18651859-1865119
2243Księga metrykalna zgonów parafia św. Marcina we Lwowie1838-1881140
2244-//- urodzenia1865-1890263
2265Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie parafia św. Marcina we Lwowie1911-1944106
2474Księga metrykalna ślubów parafia św. Marcina we Lwowie1862-1903197
2475- // - zgony1882-1918193
2476- // - urodzenia1890-1900162
2477- // - urodzenia1900-1908132
2478- // - śluby1903-1915114
2479- // - urodzenia1909-1915125
2722- // - śluby1916-1932127
2940- // - urodzenia1915-1925127
3157Księga metrykalna urodzeń parafia św. Marcina we Lwowie1925-1939168
3158- // - zgony1918-1939112
3482- // - urodzenia1939-194473
3483- // - śluby1932-1944107
3484- // - zgony1939-194436

Kościół pw. św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 2

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1109Księgi metrykalne parafia św. Mikołaja we Lwowie1816-181885
1110- // -1819-182195
1111- // -1822-182495
1112- // -1825-1827100
1113- // - z lat 1828, 1830-18311828-1831104
1114- // - z lat 1832 , 18341832-183477
1115- // - urodzenia i zgony z lat 1835-1836, śluby 18351835-183670
1116- // - urodzenia z lat 1838, śluby z lat 1836-1838, zgony z lat 1837-18381836-183872
1117- // - urodzenia z lat 1839-1840, śluby i zgony z 1839 r.1839-184070
1118- // - urodzenia z lat 1841-1842, śluby i zgony z lat 1840-18411840-184294
1119- // - urodzenia 1843, śluby i zgony z lat 1842-18441842-184495
1120- // - urodzenia z lat 1844-1845, śluby i zgony z lat 1845-18461844-1846108
1121- // - urodzenia z lat 1846-1847, śluby i zgony z 18471846-184775
1122- // - urodzenia i śluby z lat 1848-1849, zgony z 18481848-184997
1123- // - urodzenia i śluby z lat 1850-1851, zgony z lat 1849-18511849-1851100
1124- // -1852, 185477
1125- // -1855-185686
1126- // -1857, 185998
1127- // -1860-1861102
1128- // -1862-1863104
1129- // - urodzenia z lat 1864-1865, śluby i zgony z 18651864-186558
2226Indeks alfabetyczny zmarłych parafia św. Mikołaja we Lwowie1764-1944197
2245Księga metrykalna ślubów parafia św. Mikołaja we Lwowie1858-1874190
2246- // - zgony1858-1877190
2247- // - urodzenia1863-1872224
2248Indeks alfabetyczny urodzonych parafia św. Mikołaja we Lwowie1764-190291
2249Księga metrykalna urodzeń parafia św. Mikołaja we Lwowie1872-1883237
2250- // - śluby1874-1894241

Magistrat m. Lwowa

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2277Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie Magistrat miasta Lwowa1914-1923397
2278- // -1898-1913206
2279- // -1923-1936485
2510Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie Magistrat miasta Lwowa1928-193647
2510aKsięga rejestracji zapowiedzi przedślubnych Magistrat miasta Lwowa1928-1939, 194244
3007Księga rejestracji ślubów w Magistracie miasta Lwowa1913-1934252
6863*Księga rejestracji ślubów w Magistracie miasta Lwowa (*fond 201 opis 4a sprawa 6863)1869-191218
3493Księga metrykalna urodzeń Magistrat miasta Lwowa z lat 1826-1906, 1931-1939, 19431826-194392
3494- // - śluby z lat 1934-1939, 1942-19441934-1944167

Szpital Powszechny we Lwowie, ul. Głowińskiego

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1150Księgi metrykalne rzymskokatolickiej parafia przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie urodzenia z lat 1851-1852, zgony z 18511851-185266
1151- // - urodzenia z 1854, zgony z lat 1852, 18541852-185483
1152- // - urodzenia z lat 1855-1856, zgony z 18551855-185676
1153- // - urodzenia z 1857, śluby z 1856 r., zgony z lat 1856-18571856-185768
1154- // - urodzenia i śluby z 1859, zgony z lat 1858-18591858-185972
1155- // - urodzenia i śluby z 1860, zgony z lat 1860-18611860-186171
1156- // - urodzenia i śluby z lat 1861, 18641861, 186454
1157- // - urodzenia z 1865, zgony z lat 1864-18651864-186584
2252- // - urodzenia1866-1873147
2253- // - urodzenia1873-1886247
2254- // - zgony1877-1886286
2255- // - urodzenia1886-1893208
2256- // - zgony1868-1877292
2501- // - urodzenia1851-185748
2502- // - zgony1856-1864240
2503- // - urodzenia1861-186698
2504- // - zgony 1886-1895303
2505- // - urodzenia1893-1899264
2506- // - zgony1895-1902254
2507- // - urodzenia1899-1903272
2508- // - urodzenia1903-1909526
2723- // - urodzenia 1925-1932491
2944- // - zgony1851-185348
2945Księgi metrykalne ślubów rzymskokatolickiej parafii przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie. Indeks alfabetyczny zaślubionych1856-192953
2946- // - urodzenia1857-186157
2947- // - zgony1865-1868144
2948- // - zgony1902-1913489
2949- // - urodzenia1909-1914438
2950- // - zgony1913-1925847
2951- // - urodzenia1914-1921375
2952- // - urodzenia1922-1925363
2953- // - zgony1925-1930266
2954Indeks alfabetyczny ochrzczonych w parafii rzymskokatolickiej przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie1851-1895130
3022Księga metrykalna zgonów parafii rzymskokatolickiej przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie1931-1935312
3023- // - urodzenia1932-1934362
3130- // - urodzenia1935-1938414
3242- // - urodzenia1938-1942253
3243- // - śluby z lat 1930-1932, 1934-1939, 19421930-194216
3244- // - zgony1935-1942419
3488- // - urodzenia1943-194445
3489- // - zgony1942-194491

Szpital Ubezpieczalni Społecznej, ul. Kurkowa 31

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
3042Księga metrykalna urodzeń rzymskokatolickiej parafii przy Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie 1934-1936220
3195- // - urodzenia1936-1940404
3214- // - zgony1934-194171

Kościół pw. św. Łazarza, ul. Kopernika

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1071Księga metrykalna zgonów parafia św. Łazarza we Lwowie z lat 1842-1849, 1851-1852, 1854-1859, 1861-18621842-186571
1155- // - zgony186071
2462- // - zgony1866-192772
2463- // - urodzenia z lat 1871-1943, śluby z lat 1875-19391871-194319
2464- // - zgony1928-194414

Kościół Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (Szarytki) pw. św. Zofii

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1147Księga metrykalna zgonów parafia sióstr Miłosierdzia (Szarytek) we Lwowie z lat 1816, 1818-1825, 18271816-182786
1148- // - zgony z lat 1828, 1830-1832, 1834-1835, 18371828-183757
1149- // - zgony1838-184568
1150- // - zgony z lat 1846, 1848-18521846-185266
1151- // - zgony 185583
1153- // - zgony185668
1154- // - zgony1857-185972
1155- // - zgony186071
1156- // - zgony186254
1157- // - zgony1864-186584


Księgi metrykalne przedmieścia Lwowa

Batorówka

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
3495Księgi metrykalne przedmieścia Lwowa - Batorówka1939-194232

Biłohorszcze, do 1936 r. parafia Zimna Woda, z 1936 r. osobna parafia

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2299Księga metrykalna urodzeń w. Biłohorszcze, powiat Lwów1862-1900106
3059- // - śluby1874-193798
3178- // - urodzenia1900-1937102
3539- // - urodzenia1938-194422
3540- // - śluby1938-19448
3541- // - zgony1938-19449

Hołosko Duże

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1097Księgi metrykalne parafia św. Marcina we Lwowie z lat 1816, 1818-18201816-1820100
1098-//-1821-1825120
1099-//- z lat 1826-1828, 18301826-1830115
1100-//-1831-1834120
1101-//- urodzenia z lat 1835-1837, śluby z lat 1835-1836, zgony z 18351835-183782
1102Księgi metrykalne parafia św. Marcina we Lwowie urodzenia z lat 1838-1839, śluby i zgony z lat 1837-18391838-183982
1103-//- urodzenia z lat 1840-1843, śluby i zgony z lat 1840-18421840-184397
1104-//- urodzenia z lat 1844-1845, śluby z lat 1843-1845, zgony z lat 1843-18461843-184686
1105-//- urodzenia z lat 1846-1849, śluby i zgony z lat 1847-18491846-1849103
1106-//- urodzenia i śluby z lat 1850-1852, zgony z lat 1850-1852, 18541850-185887
1107-//- urodzenia i śluby z lat 1854-1858, zgony z lat 1855-18581854-1858110
1108-//- z lat 1859-1862, 18651859-1865119
2347Księga metrykalna zgonów w. Hołosko Duże, powiat Lwów1901-193532
2863- // - śluby1901-192421
2864- // - urodzenia1903-192541
6422*Księga metrykalna zgonów rzymskokatolickiej wspólnoty w. Hołosko Duże, powiat Lwów
(*fond 201 opis 4a sprawa 6422)
1816-190154
6423*- // - śluby (*fond 201 opis 4a sprawa 6423)1817-190143
6425*- // - urodzenia (*fond 201 opis 4a sprawa 6425)1863-190349
6426*- // - śluby (*fond 201 opis 4a sprawa 6426)1924-193621
3497Księga metrykalna urodzeń przedmieścia Lwowa. Hołosko Duże, powiat Lwów1925-194446
3498- // - śluby1936-194414
3499- // - zgony1935-194431

Hołosko Małe

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1097Księgi metrykalne parafia św. Marcina we Lwowie z lat 1816, 1818-18201816-1820100
1098-//-1821-1825120
1099-//- z lat 1826-1828, 18301826-1830115
1100-//-1831-1834120
1101-//- urodzenia z lat 1835-1837, śluby z lat 1835-1836, zgony z 18351835-183782
1102Księgi metrykalne parafia św. Marcina we Lwowie urodzenia z lat 1838-1839, śluby i zgony z lat 1837-18391838-183982
1103-//- urodzenia z lat 1840-1843, śluby i zgony z lat 1840-18421840-184397
1104-//- urodzenia z lat 1844-1845, śluby z lat 1843-1845, zgony z lat 1843-18461843-184686
1105-//- urodzenia z lat 1846-1849, śluby i zgony z lat 1847-18491846-1849103
1106-//- urodzenia i śluby z lat 1850-1852, zgony z lat 1850-1852, 18541850-185887
1107-//- urodzenia i śluby z lat 1854-1858, zgony z lat 1855-18581854-1858110
1108-//- z lat 1859-1862, 18651859-1865119
2865Księga metrykalna zgonów w. Hołosko Małe, powiat Lwów1863-192551
2866- // - urodzenia1877-191073
2867- // - śluby1901-192529
2868- // - urodzenia1911-193154
2869- // - śluby1926-19316
2870- // - zgonów1926-19315

Kleparów

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2493Księga metrykalna ślubów w. Kleparów, powiat Lwów1853-190694
2494- // - urodzenia1854-1891145
2495- // - zgony1854-190395
2963- // - urodzenia1892-1924329
3505Księga metrykalna urodzeń przedmieścia Lwowa - Kleparów1924-1944163
3506- // - śluby1906-1944209
3507- // - zgony1904-1944156

Krzywczyce

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2785Księga metrykalna urodzeń w. Krzywczyce, powiat Lwów1858-1927238
3508Księga metrykalna urodzeń przedmieścia Lwowa – Krzywczyce1928-194446
3509- // - śluby1866-194495
3510- // - zgony1883-194482

Kulparków

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2496Księga metrykalna urodzeń w. Kulparków, powiat Lwów1860-190389
2497- // - zgony1872-191058
2964- // - śluby1877-193070
2965- // - urodzenia1903-193080
2966- // - zgony1911-193020

Lewandówka

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
2264Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w. Lewandówka, powiat Lwów (parafia św. Elżbiety we Lwowie) 1895-194445
2967Księga metrykalna urodzeń w. Lewandówka, powiat Lwów1911-1926140
2968- // - śluby1912-193066
3511Księga metrykalna urodzeń przedmieścia Lwowa - w. Lewandówka1926-1944201
3512- // - śluby1930-194495
3513- // - zgony1911-1944126

Sichów, do 1912 r. parafia Zubrza, z 1912 r. samodzielna parafia

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
988Księgi metrykalne parafia w. Zubrza (z należącymi do parafii wsiami Wulka Sichowska, Kowery, Kozielniki,
Pasieki Zubrzyckie , Sichów, Sołonka), powiat Lwów z lat 1816-1819, 1821
1816-182170
989- // - 1822-182664
990- // -1827-183164
991- // - urodzenia i śluby z lat 1832, 1834-1837, 1855, zgony z lat 1832, 1834-18371832-183763
992- // - z lat 1838, 1840-18421838-184250
993- // - 1843-184569
994- // -1846-184977
995- // - z lat 1850-1852, 1854, 1856-18571850-185788
996- // - urodzenia z lat 1858-1860, śluby z lat 1858-1861, zgony z lat 1855, 1858-18611858-186154
997- // - z lat 1862-1865, 18681862-186879
2178- // - z lat 1866-1867, 1869-18991866-1880238
2179- // - urodzenia z lat 1881-1900, śluby i zgony z lat 1881-18991881-1900354
2891- // - z lat 1901-1903, 1905-19201901-1920250
2986Księga metrykalna zgonów w. Sichów, powiat Lwów1784-189452
2987- // - urodzenia1788-188655
2988- // - śluby1788-191547
3144Księgi metrykalne w. Sichów (z należącymi do parafii wsiami Kozielniki, Pasieki Zubrzycke), powiat Lwów
urodzenia z lat 1914, 1917-1920, 1922-1932, 1934-1938, śluby i zgony z lat 1914, 1917-1920, 1922-1938
1914-1938189
3894Księga metrykalna urodzeń w. Sichów, powiat Lwów1886-1944184
3895Księga metrykalna ślubów w. Sichów (z należącymi do parafii wsiami Kozielniki, Pasieki Zubrzycke), powiat Lwów1916-194451
3896- // - zgony1894-194452

Skniłów i Sygniówka

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
966Księgi metrykalne w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Biłohorszcze, Konopnica, Sygniówka), powiat Lwów1816-181843
967- // -1819-182163
968- // -182328
969- // -182429
970- // -182528
971- // -182634
972- // -182739
973- // -182833
974- // -1830-183133
975- // -1832-183342
976- // -1834-183543
977- // -1836-183742
978- // -1838-183940
979- // - urodzenia z lat 1840-1842, śluby i zgony z lat 1840-18411840-184236
980- // -1843-184448
981- // -1845-184758
982- // -1848-184953
983- // -1850-185149
984- // -1852-185452
985- // -1855-185879
986- // - z lat 1859, 1861-18631859-1863101
987- // - z lat 1864-1865, 18671864-186779
2180- // - 1879-1890296
2181- // - z lat 1868-1869, 1871, 1873-18781868-1878223
2182- // -1891-1900217
2401- // - z lat 1901-1903, 1905-1907, śluby i zgony z lat 1901-19071901-1907207
2498Księga metrykalna zgonów w. Sygniówka (z należącymi do parafii wsiami Skniłów, Sknilówek), powiat Lwów1825-1901105
2499- // - urodzenia1859-1899 110
2500- // - urodzenia1899 -1935 177
2881Księgi metrykalne w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Białohorszcze, Sygniówka, Skniłów, Suchowola,
kolonia Kaltwasser, inne), powiat Lwów
1908-1920 246
2882- // -1921-1929 243
2969Księga metrykalna ślubów w. Sygniówka, powiat Lwów 1904-193093
3089- // - śluby1930-1937 45
3891- // - urodzenia1936-194481
3892- // - śluby1937-194443
3893Księga metrykalna zgonów w. Sygniówka (z wsiami Zimna Wódka, Skniłów, Skniłówek), powiat Lwów1901-194494
3897Księga metrykalna urodzeń w. Skniłów (ze wsiami Białohorszcze, Zimna Wódka), powiat Lwów z lat 1932-1935
w. Skniłówek, powiat Lwów z lat 1932-1944
1932-194430
3898Księga metrykalna urodzeń w. Skniłów, powiat Lwów1936-194415
3899- // - zgony1932-19447

Zamarstynów

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1097Księga metrykalna parafia św. Marcina we Lwowie z lat 1816, 1818-18201816-1820100
1098- // -1821-1825120
1099- // - z lat 1826-1828, 18301826-1830115
1100- // -1831-1834120
1101- // - urodzenia z lat 1835-1837, śluby z lat 1835-1836, zgony z 18351835-183782
1102- // - urodzenia z lat 1838-1839, śluby i zgony z lat 1837-18391837-183982
1103- // - urodzenia z lat 1840-1843, śluby i zgony z lat 1840-18421840-184397
1104- // - urodzenia z lat 1844-1845, śluby z lat 1843-1845, zgony z lat 1843-18461843-184686
1105- // - urodzenia z lat 1846-1849, śluby i zgony z lat 1847-18491846-1849103
1106- // - urodzenia i śluby z lat 1850-1852, zgony z lat 1850-1852, 18541850-185487
1107- // - urodzenia i śluby z lat 1854-1858, zgony z lat 1855-18581854-1858110
1108- // - 1859-1862, 18651859-1865119
2233Księga metrykalna urodzeń w. Zamarstynów, powiat Lwów (parafia św. Marcina we Lwowie)1862-1890154
2234- // - śluby1857-189797
2485Księga metrykalna zgonów w. Zamarstynów, powiat Lwów 1871-190196
2486- // - urodzenia1890-1899144
2955- // - śluby1897-1930151
2956- // - urodzenia 1899-1908155
2957- // - zgony1901-1930107
2958- // - urodzenia1909-1923134
2959- // - urodzenia1924-193038
3024Księga metrykalna urodzeń parafia w. Zamarstynów, powiat Lwów1904-1935164
3160Księga metrykalna ślubów w. Zamarstynów, powiat Lwów1904-1939120
3500Księga metrykalna urodzeń przedmieścia Lwowa – Zamarstynów1935-194486
3501- // - śluby1939-194323

Zniesienie

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
1097Księga metrykalna parafia św. Marcina we Lwowie z lat 1816, 1818-18201816-1820100
1098- // -1821-1825120
1099- // - z lat 1826-1828, 18301826-1830115
1100- // -1831-1834120
1101- // - urodzenia z lat 1835-1837, śluby z lat 1835-1836, zgony z 18351835-183782
1102- // - urodzenia z lat 1838-1839, śluby i zgony z lat 1837-18391837-183982
1103- // - urodzenia z lat 1840-1843, śluby i zgony z lat 1840-18421840-184397
1104- // - urodzenia z lat 1844-1845, śluby z lat 1843-1845, zgony z lat 1843-18461843-184686
1105- // - urodzenia z lat 1846-1849, śluby i zgony z lat 1847-18491846-1849103
1106- // - urodzenia i śluby z lat 1850-1852, zgony z lat 1850-1852, 18541850-185487
1107- // - urodzenia i śluby z lat 1854-1858, zgony z lat 1855-18581854-1858110
1108- // - 1859-1862, 18651859-1865119
2233Księga metrykalna urodzeń w. Zamarstynów, powiat Lwów (parafia św. Marcina we Lwowie)1862-1890154
2234- // - śluby1857-189797
2485Księga metrykalna zgonów w. Zamarstynów, powiat Lwów 1871-190196
2486- // - urodzenia1890-1899144
2955- // - śluby1897-1930151
2956- // - urodzenia 1899-1908155
2957- // - zgony1901-1930107
2958- // - urodzenia1909-1923134
2959- // - urodzenia1924-193038
3024Księga metrykalna urodzeń parafia w. Zamarstynów, powiat Lwów1904-1935164
3160Księga metrykalna ślubów w. Zamarstynów, powiat Lwów1904-1939120
3500Księga metrykalna urodzeń przedmieścia Lwowa – Zamarstynów1935-194486
3501- // - śluby1939-194323

Zimna Woda

NrTytuł dokumentuDaty skrajneIlość arkuszy
966Księgi metrykalne w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Biłohorszcze, Konopnica, Sygniówka, inne), powiat Lwów1816-181843
967- // -1819-182163
968- // -182328
969- // -182429
970- // -182528
971- // -182634
972- // -182739
973- // -182833
974- // -1830-183133
975- // -1832-183342
976- // -1834-183543
977- // -1836-183742
978- // -1838-183940
979- // - urodzenia z lat 1840-1842, śluby i zgony z lat 1840-18411840-184236
980- // -1843-184448
981- // -1845-184758
982- // -1848-184953
983- // -1850-185149
984- // -1852-185452
985- // -1855-185879
986- // - z lat 1859, 1861-18631859-1863101
987- // - z lat 1864-1865, 18671864-186779
2180- // -1879-1890296
2181- // - z lat 1868-1869, 1871, 1873-18781868-1878223
2182- // -1891-1900217
2399Księga metrykalna urodzeń w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Konopnica, Kaltwasser), powiat Lwów1859-1890128
2400- // - śluby1866-191265
2401Księgi metrykalne w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Konopnica, Skniłów, Suchuwola), powiat Lwów urodzenia
1901-1903, 1905-1907, śluby i zgony z lat 1901-1907
1901-1907207
2777Księga metrykalna zgonów w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Konopnica, Kaltwasser), powiat Lwów1859-1915131
2778- // - urodzenia1890-1943267
2881Księgi metrykalne w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami – kolonia Kaltwasser, Białohorszcze, Sygniówka,
Skniłów, Suchowola i inne ), powiat Lwów
1908-1920 246
2882- // -1921-1929 243
3077- // - 1930-1938200
3691Księga metrykalna urodzeń w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Konopnica, Kaltwasser), powiat Lwów1932-194469
3692- // - śluby1912-1944114
3693- // - zgony1916-194457


Zobacz również: