Procedura składania zamówienia

1. Składają Państwo zamówienie wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość bezpośrednio na email office@pamiecbliskich.com

W zależności od zakresu poszukiwań zamówienie powinno określać:

Wykonanie poszukiwań genealogicznych w księgach metrykalnych:

– nazwisko oraz imię poszukiwanej osoby (imiona rodziców jeżeli są znane);
– wyznanie (rzymskokatolickie, greckokatolickie);
– miejscowość, parafia lub adres zamieszkania (w tym dla większych miast np. Lwów), powiat;
– zakres do sprawdzenia urodzenie/ małżeństwo/ zgon;
– data lub okres do sprawdzenia (lata od – do).

Kwerenda i wykonanie fotokopii w Metrykach Józefińskich 1785-1788 r. i Franciszkańskich 1819-1820 r.:

– nazwa miejscowości oraz sygnatura;
– zakres do wykonania.
Sygnatury mogą Państwo sprawdzić w przewodniku ogólnym: 
Przewodnik ogólny dla Metryk Józefińskich 1785-1788 r. i Franciszkańskich 1819-1820 r. PDF rozmiar 18,4 mb »
W przewodniku obok każdej nazwy w języku ukraińskim jest właściwa nazwa polska oraz sygnatura, gdzie Й = J znaczy józefińska, Ф = F – franciszkańska.

Przykład określenia sygnatury:
– Lipnica Górna J I-86 metryka józefińska;
– Lipnica Górna F I-174 metryka franciszkańska.

Polecamy również artykuł na temat metryk józefińskich i franciszkańskich:
Metryka Józefińska 1785-1788 r. i metryka Franciszkańska 1819-1820 r. »

Kwerenda Akta Grodzkie i Ziemskie XV-XVIII w.:

– nazwa miejscowości i województwo z danego okresu (przynależność według podziału administracyjnego dawnej Rzeczpospolitej);
– okres do sprawdzenia (lata od – do);
– precyzyjny zakres poszukiwań np.: ślubne intercyzy, testamenty, pokwitowania, potwierdzenie przywilejów, inwentarze majątków, opis granic majątków, taryfy podatkowe (juramenty), historia rodzin i majątków rodów szlacheckich i zdecydowanie rzadziej mieszczan; umowy darowizny, sprzedaży i zastawu; akta fundacyjne kościołów, cerkwi, klasztorów; informacje dotyczące spraw wojskowych; historia konkretnej wsi (wszystkie dane dotyczące danej wsi).

Mapy katastralne Galicji, rejestry działek gruntowych oraz właścicieli XVIII-XIX w.:

– nazwa miejscowości, powiat (lub inna jednostka administracyjna w zależności od okresu);
– rok sporządzenia mapy (zakres lat od – do, który Państwa interesuje).

Dokumenty osobowe kolejarzy 1884-1939 r.:

– nazwisko oraz imię poszukiwanej osoby;
– miejscowość oraz powiat zatrudnienia;
– jeżeli jest znany, to proszę zaznaczyć rok urodzenia oraz imię ojca poszukiwanej osoby.

Kwerenda i odnalezienie informacji w archiwum we Lwowie:

– dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, e-mail);
– precyzyjne określenie przedmiotu poszukiwań (proszę zaznaczyć rodzaj dokumentu, fakt, osoba, miejscowość);
– okres czasowy do sprawdzenia (lata od – do);
– forma wykonania zlecenia (sprawdzenie informacji, wykonanie fotokopii dokumentów);
– jeżeli Państwo znają, to proszę zaznaczyć numer fondu (numer zespołu archiwalnego);
– a także inne szczegółowe informacje, które umożliwią wykonanie kwerendy.

2. Kontaktujemy się z Państwem potwierdzając przyjęcie zgłoszenia wraz z wyceną usługi, terminem wykonania oraz danymi potrzebnymi do wykonania przelewu.

3. Dokonują Państwo wpłaty.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty realizujemy usługę – w celu przyśpieszenia realizacji zamówienia mogą Państwo przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty.

5. W celu potwierdzenia wykonania zlecenia wysyłamy do Państwa dokumentację fotograficzną lub inną (wcześniej uzgodnioną) na e-mail podany przy zamówieniu.