Kwerenda w archiwum we Lwowie i opieka nad grobami

Wykonujemy poszukiwania dokumentów w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Sprawdzimy i wyszukamy interesujące Państwa informacje oraz wykonamy fotokopie dokumentów.

Naszym celem jest również pomoc ludziom, którzy są świadomi swojej odpowiedzialności wobec zmarłych, ale z różnych powodów nie są w stanie regularnie odwiedzać groby swoich bliskich na terenie Lwowa. Wykonujemy usługi w zakresie uporządkowania grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Janowskim we Lwowie oraz odnalezienie miejsca pochówku, jeżeli nie jest znane.

Nasze działania skierowane są na ochronę wielokulturowego dziedzictwa Lwowa, a etyczny i duchowy wymiar naszej działalności są dla nas sprawą priorytetową.