Poszukiwania w archiwum historycznym we Lwowie

Poszukiwania archiwalne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie

Przyjmujemy zlecenia na poszukiwania archiwalne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Sprawdzimy i wyszukamy niezbędną informację oraz wykonamy fotokopie interesujących Państwa dokumentów.

Usługi obejmują:

  • ustalenie faktów genealogicznych w księgach metrykalnych (akta chrztu/ urodzenia, ślubu, zgonu, informacje o przodkach);
  • sprawdzenie oraz wykonanie fotokopii map katastralnych, rejestrów działek gruntowych i ich właścicieli z XVIII-XX w.;
  • a także inne dokumenty;
  • wykonanie wysokiej jakości zdjęć cyfrowych z dokumentów źródłowych.


Z myślą o pracownikach naukowych oraz osobach samodzielnie prowadzących badania w archiwum we Lwowie oferujemy:

  • sprawdzenie inwentarzy oraz katalogu w archiwum wg wskazówek Zamawiającego, a w tym:
    – przetłumaczenie inwentarzy na język polski i angielski;
    – zamówienie i zweryfikowanie akt pozwalające rozpocząć badania naukowe natychmiast po przybyciu (oszczędność 2-3 dni);
  • inne usługi.


Indywidualnie ustalimy z Państwem zakres poszukiwań, koszt oraz termin wykonania. Przeprowadzamy kwerendy zarówno dla osób prywatnych jak i dla instytucji. Bliższych informacji o zasadach składania zamówień i o płatnościach mogą Państwo przeczytać w rozdziale zamówień.


Zobacz również: