Poszukiwania w archiwum historycznym we Lwowie

Poszukiwania archiwalne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie

Przyjmujemy zlecenia na poszukiwania archiwalne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Sprawdzimy i wyszukamy niezbędną informację oraz wykonamy fotokopie interesujących Państwa dokumentów.

Usługi obejmują:

  • ustalenie faktów genealogicznych w księgach metrykalnych (akta chrztu/ urodzenia, ślubu, zgonu, informacje o przodkach)
  • sprawdzenie oraz wykonanie fotokopii map katastralnych, rejestrów działek gruntowych i ich właścicieli z XVIII-XX w.
  • sprawdzenie dokumentów Powstańców Styczniowych 1863-1864 r.
  • a także inne dokumenty
  • wykonanie wysokiej jakości zdjęć cyfrowych z dokumentów źródłowych.


Indywidualnie ustalimy z Państwem zakres poszukiwań, koszt oraz termin wykonania. Przeprowadzamy kwerendy zarówno dla osób prywatnych jak i dla instytucji. Bliższych informacji o zasadach składania zamówień i o płatnościach mogą Państwo przeczytać w rozdziale zamówień.


Zobacz również: