Dokumenty Powstania Styczniowego 1863 r.

List napisany przez weterana powstania styczniowego 1863/64 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Zbiór Akt Dotyczących Powstania Styczniowego 1863 – 1864 r.
Zbiór został utworzony przez pracowników Archiwum Państwowego we Lwowie w latach trzydziestych XX w.
Fond 102 Opis 1
1809 – 1933 r.

Spis treści:

1. Dokumenty o przygotowaniu i przebiegu powstania styczniowego 1863-1864 r.

2. Dokumenty o represjach wobec uczestników powstania

3. Wspomnienia i pamiętniki uczestników powstania

4. Lista i kartoteka uczestników powstania styczniowego

5. Artykuły o powstaniu w gazetach i czasopismach

6. Dokumenty o działalności dobroczynnych towarzystw i komitetów w sprawie organizacji wystaw

Dokumenty o przygotowaniu i przebiegu powstania styczniowego 1863-1864 r.

Nr  Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
1 Rozporządzenia, odezwy, proklamacje i inne dokumenty organizacji powstańczych
o wzmocnieniu walki przeciwko carskiej Rosji, przygotowaniu i wznieceniu powstania.
1861-1864 70
2 Odezwy, zaświadczenia, odciski pieczęci organizacji powstańczych
i inne dokumenty nt. powstania.
1861-1864 31
3 Rozporządzenia, odezwy, proklamacje i inne dokumenty organizacji powstańczych, wydane
w związku z represjami rosyjskich władz carskich wobec powstańców w Galicji, tom I.
1863-1864 240
4 – // – tom II, ostatni. 1863-1864 155
5 Rozkaz szefa sztabu głównego armii powstańczej o nadaniu
stopnia oficerskiego Erazmowi Szeliskiemu.
1863 1
6 Gazety z materiałami z okresu przygotowania i wzniecenia powstania. 1861-1864 47
7 Rocznik lwowskiej gazety „Przyjaciel domowy” za rok 1863 z artykułami
o uczestnikach powstania i osobach walczących o niepodległość Polski.
1863 106
8 Korespondencja Dyrekcji Policji z Sądem Krajowym we Lwowie o zakazie wydawania gazety
„Przegląd powszechny”, o wyłączeniu artykułów z „Gazety narodowej”, o postępowaniu
dochodzenia przeciwko K. Kraczewiczowi i jego towarzyszy oraz inne dokumenty.
1862-1863 65

Dokumenty o represjach wobec uczestników powstania

Nr  Tytuł dokumentu   Daty skrajne  Ilość stron
9 Rozporządzenia, protokoły, korespondencja i inne dokumenty Dyrekcji Policji we Lwowie
nt. represji stosowanych wobec uczestników powstania, tom I.
1863 218
10 – // – tom II 1863 196
11 – // – tom III 1863 215
12 – // – tom IV 1863 208
13 – // – tom V 1863 169
14 – // – tom VI 1863 141
15 – // – tom VII 1863 220
16 – // – tom VIII, ostatni. 1864-1885 82
17 Uchwały, protokoły, korespondencja i inne dokumenty trybunałów wojennych w miastach Halicz, Przemyśl,
Stanisławów dotyczące dochodzenia przeciwko uczestnikom powstania aresztowanym na terenie Galicji.
1863-1883 184
18 Apel młodzieży polskiej w m. Samborze do potomnych, o zniewolonym stanie Polski
i uczczeniu pamięci powstańców oraz wykaz obywateli miasta, którzy wzięli udział w powstaniu.
1864 3

Wspomnienia i pamiętniki uczestników powstania styczniowego 1863-1864 r.

Nr  Tytuł dokumentu   Daty skrajne  Ilość stron
19 Wspomnienia uczestników powstania. 1863-1913 120
20 Listy Stanisława Miaskowskiego do rodziny z zesłania z m. Sterlitamak guberni orenburskiej, tom I. 1863 151
21 – // – tom II 1864 284
22 – // – tom III 1864 282
23 – // – tom IV, ostatni. 1865-1867 233
24 List księdza Rogozińskiego z zesłania na Sybir. 1868 3
25 Artykuły J. N. Gniewosza „Ze wspomnień niedawnej przeszłości” i „Szatany”,
opublikowane we lwowskiej gazecie „Strażnica polska”.
1879,1881 64
26 Pamiętniki Sobkiewicza o powstaniu. 1898 145
27 Pamiętniki Stanisława Osiecimskiego. 1908-1913 31

Lista i kartoteka uczestników powstania styczniowego

Nr  Tytuł dokumentu   Daty skrajne  Ilość stron
28 Lista uczestników powstania osądzonych przez sąd wojenny w miastach Złoczów,
Przemyśl, Rzeszów, Tarnopol i inne.
1864 18
29 Lista uczestników powstania z zaznaczeniem pseudonimów. 1865 9
30 Indeks alfabetyczny nazwisk zawartych w kartotece uczestników powstania. 1913 54
31 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na literę „A” („A”). 1913 116
32 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Bab – Bar” (Баб – Бар). 1913 102
33 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Bas – Bel” (Бас – Бел). 1913 127
34 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Bien – Bod” (Бєн –Бод). 1913 101
35 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Bog – Borm” (Бог – Борм). 1913 117
36 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Boro – Briu” (Боро – Брю). 1913 137
37 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Bub – Bial” (Буб – Бял). 1913 100
38 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „W – Gwa” (В – Гва). 1913 84
39 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Geb – Gisz” (Геб – Гіш). 1913 102
40 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Gla – Got” (Гла – Гот). 1913 116
41 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Gou – Gur” (Гоу – Гур). 1913 135
42 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Gus – Drze” (Гус – Дже). 1913 111
43 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Dzb – Dob” (Дзб – Доб). 1913 119
44 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Dow – Dom” (Дов – Дом). 1913 109
45 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Dor – Diar” (Дор – Дяр). 1913 83
46 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „E, J, Z, Ż, Y, I, K” (Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К). 1913 100
47 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „L – Lasz” (Л – Лаш). 1913 115
48 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Leb – Lesz” (Леб – Леш). 1913 106
49 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Lyk – Lon” (Лик – Лон). 1913 96
50 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Lop – Lut” (Лоп – Лют). 1913 82
51 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „M – Mal” (М – Мал). 1913 104
52 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Man – Masz” (Ман – Маш). 1913 117
53 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Meg – Mirz” (Мег – Між). 1913 91
54 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Mik – Misz” (Мік – Міш). 1913 111
55 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Mli – Mias” (Мли – Мяс). 1913 98
56 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „N – Nija” ( Н – Ния). 1913 94
57 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Niw – Nul” (Нів – Нул). 1913 82
58 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „O – Olt” (О – Олт). 1913 110
59 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Ome – Osz” (Оме – Ош). 1913 106
60 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „P – Pep” (П – Пеп). 1913 103
61 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Per – Pich” (Пер – Піх). 1913 110
62 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Pisz – Pop” (Піш – Поп). 1913 112
63 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Por – Pia” (Пор – Пя). 1913 142
64 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „R – Rep” (Р – Реп). 1913 103
65 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Res – Roz” (Рес – Роз). 1913 120
66 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Roj – Ria” (Рой – Ря). 1913 143
67 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „S – Set” (С – Сет). 1913 110
68 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Siew – Sku” (Сєв – Ску). 1913 122
69 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Slo – Sro” (Сло – Сро). 1913 125
70 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „St – Sial” (Ст – Сял). 1913 145
71 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „T – F” (Т – Ф). 1913 143
72 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na literę „Cz” (Ч). 1913 79
73 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Cz – Czer” (Ч – Чер). 1913 98
74 Kartoteka uczestników powstania nazwiska na litery „Czes – Sz” (Чес – Ш). 1913 65
75 Metryki urodzenia (chrztu), zaświadczenia, korespondencja, wycinki z gazet
i inne dokumenty dotyczące uczestników powstania.
1809-1913 216
76 Wykaz oficerów oddziałów powstańczych. 1903 200
77 Wykaz podoficerów i szeregowych oddziałów powstańczych. 1901-1903 65
78 Wykaz obcokrajowców biorących udział w powstaniu. 1863-1864 1
79 Nekrologi i klepsydry ku pamięci uczestników powstania. 1887-1918 8
80 Życiorysy uczestników powstania. 1894-1913 89

Artykuły o powstaniu w gazetach i czasopismach

Nr  Tytuł dokumentu   Daty skrajne  Ilość stron
81 Przegląd powstańczej prasy polskiej. 1859-1868 153
82 Artykuły, recenzje i informacje o ruchu społeczno-politycznym przed i w trakcie powstania w Polsce. 1876-1916 151
83 Artykuły z gazet o przebiegu i przyczynach porażki powstania. 1882-1907 28
84 Artykuły z gazet o organizatorach i przywódcach powstania. 1869-1913 26
85 Artykuły z gazet o uczestnikach powstania. 1871-1918 102
86 Artykuły z gazet o uczestnikach powstania. 1883-1917 113
87 Gazety z materiałami o powstaniu. 1875-1918 133
88 Artykuły w gazetach i czasopismach o powstaniu, pamiątkowe medale i odznaczenia oraz obchody rocznic. 1900-1918 154
89 Artykuły gazetowe i informacje ze wspomnieniami o powstaniu i uhonorowaniu weteranów. 1905-1918 190
90 Wiersze i powieści poświęcone powstaniu. 1866-1915 220
91 Dramat „Krwawe karty” nieznanego autora. 1870 150
92 Notatki nt. powstania sporządzone przez księdza Emiliana Petruszewicza z 1899 r. 1899 7
93 Wykaz publikacji nt. powstania. 1916-1917 185
94 Szkice do obrazu z przedstawieniem uczestników powstania wykonane przez malarza Kajetana Saryusz-Wolskiego. 1863-1864 16

Dokumenty o działalności dobroczynnych towarzystw i komitetów w sprawie organizacji wystaw

Nr  Tytuł dokumentu   Daty skrajne  Ilość stron
95 Odezwy, sprawozdania i inne dokumenty nt. działalności polskich emigracyjnych komitetów w Londynie,
Paryżu, Zurichu i Genewie.
1860-1889 60
96 Listy, zaproszenia, afisze i inne dokumenty nt. obchodów rocznic powstania. 1863-1916 94
97 Listy Towarzystwa Pomocy Wzajemnej Uczestników Powstania Polskiego 1863/64 r. we Lwowie
do członków Towarzystwa nt. udziału w posiedzeniach, otrzymania darowizn pieniężnych i inne.
1902-1914 13
98 Protokoły posiedzeń Polskiego Towarzystwa „Przytulisko” uczestników powstania w Krakowie. 1909-1916 108
99 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa „Przytulisko” uczestników powstania w Krakowie. 1910 18
100 Listy osób prywatnych do komitetu organizacyjnego wystawy pamiątek po powstaniu we Lwowie
o nadsyłaniu dokumentów dla wystawy, tom I.
1913 84
101 – // – tom II, ostatni. 1913 89
102 Informacje i potwierdzenie odbioru przez komitet organizacyjny wystawy pamiątek po powstaniu we Lwowie
dotyczące otrzymanych dokumentów.
1913 119
103 Listy osób prywatnych oraz instytucji skierowane do komitetu organizacyjnego wystawy pamiątek po powstaniu
o nadsyłaniu dokumentów do archiwum we Lwowie.
1913-1914 74
104 Wycinki z gazet o zorganizowaniu w Warszawie wystawy pamiątek historycznych po powstaniu. 1917-1918 10
105 Okólnik, protokoły, korespondencja i inne dokumenty nt. działalności komitetu obchodów 70 rocznicy powstania. 1932-1933 171
106 Rejestry, rachunki, korespondencja i inne dokumenty finansowe komitetu obchodów 70 rocznicy powstania. 1933 109
107 Artykuły z gazet o herbie państwowym i kolorach narodowych Polski. 1909-1916 5


Zobacz również: