Sąd Grodzki Przemyski 1462-1784 r.

Sąd Grodzki Przemyski 1462-1784 r., księga sądowa. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Sąd Grodzki Przemyski
m. Przemyśl, ziemia przemyska, województwo ruskie.
1462 – 1784 r.
Fond 13 opis 1, 2, 3, 4
Łącznie 2718 akt
(Opis ogólny zespołu)

Księgi sądowe (1462-1784 r.):

  • Indukty i protokoły ksiąg wpisów inskrypcji, relacji, dekretów i skarg
  • Księga sądowa dla wsi na prawie wołoskim
  • Protokoły ksiąg pełnomocnictw
  • Protokół księgi posiedzeń sądu
  • Księgi wpisów przysiąg (juramentów)
  • Księga rejestrów poborowych
  • Varia (fragmenty różnych dokumentów, rejestry spraw, sumariusze wpisów do ksiąg relacji)


Fascykuły induktowanych kopii wpisów inskrypcji, relacji oraz skarg (1504-1783 r.)

Indeksy do ksiąg, rejestrów spraw oraz fascykułów (1462-1784 r.)


Zobacz również: