Sąd Grodzki Sanocki 1423-1799 r.

Sąd Grodzki Sanocki 1423-1799 r., księga sądowa. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Sąd Grodzki Sanocki
m. Sanok, ziemia sanocka, województwo ruskie
1423 – 1799 r.
Fond 15 opis 1, 2, 3, 4
Łącznie 1083 akt
(Opis ogólny zespołu)

Księgi sądowe (1425-1783 r.):

  • Indukty i protokoły ksiąg wpisów inskrypcji, relacji, dekretów, skarg, postanowień oraz pełnomocnictw
  • Akta sądowe
  • Księgi wpisów przysiąg (juramentów)
  • Taryfy ziemi sanockiej
  • Konstytucję, przywileje
  • Księgi i rejestry kar
  • Rejestr zeznań świadków
  • Varia (fragmenty różnych dokumentów, rejestry spraw, seriarie wpisów do ksiąg relacji)


Fascykuły induktowanych kopii wpisów inskrypcji oraz relacji (1600-1799 r.)


Indeksy do ksiąg, rejestrów spraw oraz fascykułów (1423-1783 r.)


Zobacz również: