Lychakiv Cemetery

Lychakiv Cemetery records on letter H

Choose names by letter >> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z <<

NameYear of birthYear of death
Haas Jakub
Habdank Helena18781936
Habdank Marja18221886
Habdank Wiktorja18131895
Habel Marian
Hach Karol1920
Haczewski Stefan18881940
Hadinger Andrzej Wiktor18761926
Hafenbrad… (Porschinska) Marya 18391886
Hailig Adela1900
Hailig Adolf1899
Hailig Irma1901
Hailigów Grobowiec
Hajek Alojzy19021918
Hajnosz Antoni18791934
Hałakowski Łukasz18061888
Hałama Anna18171891
Hałama Wilhelm18131885
Hałaszyński Stanisław18881930
Hałatowska Korniak Aretka1959
Hałatowska Marja1949
Hałatowski Antoni
Hałatowski Ludwik1962
Halbacz Józef18381863
Halbacz Maryja17991877
Halban Henryk18701933
Halbritter (z Tarnawieckich) Emilia18381918
Halbritter de Rittersburg Władysław18251897
Haleczko Maria18701939
Haleczkow Ludwik18621923
Halikowscy
Halikowska Maria19101940
Halikowska Zofia18911961
Halikowski Juljan18771934
Halm (Andruszowska) Klara18391885
Halski Henryk1889
Hałunka Józef1920
Haluza Wilhelm1918
Hammerów Eugeniuszów Grobowiec
Hamplówna Zdzisława Kazimiera18801910
Hanak Tadeusz18991920
Handzel Walerian18791937
Haniewski Gozdawa Gustaw1914
Haninczak Roman18771923
Haninczaków Grobowiec
Haninczakowa (z Wexów) Albertyna18581908
Hanischowa Janina18901939
Hanke (z Haymanów) Marja17941871
Hanke (z Seyfarihów) Jadwiga18731931
Hanke Artur18641908
Hanke Karol18391894
Hankiewicz (Grabowska) Helena18901940
Hankiewicz Leon18611912
Hankowa (Misińska) Olga18621911
Hankowa Franciszka18421911
Hann von Hannenheim Arthur18631912
Hanusz Antoni1913
Hanuszowa (z Krahlów) Ludwika1893
Hanuszowa Franciszka18241901
Harasińska (z Sidorskich) Marya18371895
Harasiński Ludwik18371919
Harasymowicz Eufrozyna1859
Harasymowicz Jozef18471913
Harasymowicz Juncio18731879
Harasymowicz Piotr1850
Harasymowicz Wanda1910
Haraszkiewicz Marya1917
Haraszkiewicz Stefan19001918
Haraszkiewicz Tomasz1896
Harnwolf Karolina18331899
Harnwolf Samuela18291900
Haróc Karolina1912
Harsdorfowa (z Gniewoszów) Marya1910
Hartmanów Grobowiec
Hass (Galowska) Matylda Balbina18841922
Hass (Poźniakowa) Antonina18241892
Hass Emanuel18361904
Hassa E. i Szpitzkowej P. Grobowiec
Hassinger Władysław1920
Haszczyszyn Maksymilian
Haszlakiewicz (de Laveaux, Kowalska, Litwinowicz) Janina18661921
Haszlakiewicz Helena18521924
Haszlakiewicz Henryk18561936
Haszlakiewicz Tadeusz18611913
Haszlakiewicz Teresa18261905
Haszlakiewicz Zofia18671939
Hauenschield (z Hradeckich) Viktoria1877
Hauenschield Carl1845
Hauenscrield (Gołębska) Elżbieta18511938
Hauer Fr. L. B.1822
Hauptfleisch Leon18421907
Hauptman (Zasowska) Alicja18961923
Hauptmann (Singer) Franciszka18041885
Hauptmann Jan18041866
Hausmannów Grobowiec
Hausner (Henzlowa) Seweryna18461916
Hausner (Kratter) Elise 18351899
Hausner Johann17521822
Hausner Johann1811
Hausner Karol18561889
Hausner Marie Therese
Hausner Otton18271890
Hausner Ryszard Jan18691927
Hausner Vincentius1859
Hausvater Emilian19271945
Hausvater Piotr18941966
Hauszynd (Maringe) Helena1912
Hawank Karolina1908
Hawlowa Teofila18651920
Hawsmann Ferdynand1897
Hawsmanna Konsyła1883
Hayder Roman19021919
Hayman (Hanke) Marja17941871
Haynrich (z Wujtanowskich) Agnieszka18241892
Haynrich Józefa18201894
Haynrichów Rodziny Grobowiec
Hebetynka Feliksa Grobowiec Rodziny
Hebmson (Rodkiewiczowa) Anna1881
Hechtów Rodzina
Heck Adolf
Heck Władysław18991918
Hecker Balbina18581938
Heczko Longin
Heger
Heil Józef1918
Heindel Janna1908
Heindel Joanna1863
Heindel Karolina1865
Heindel Katarzyna1877
Heinówna Hermina18901929
Heinrich Ferdynand18421901
Heintzl (Semschowa) Ludwika18391901
Heller Franciszek1940
Heller Franciszek
Heller Franciszka1907
Heller Józef1933
Heller Józef18581922
Heller Kazimiera1905
Heller Stanisław1897
Heller Stanisław18941920
Hellerowa Kazimiera1922
Hełm Anna18161912
Hełm Olimpja Karolina18531925
Hełmów i Brucknerów Rodziny Grobowiec
Heluty Domek18911908
Helwer Michał
Hennig Władysław18681929
Hennigów Rodziny Grobowiec
Hennigowa Zofja18781941
Henryków Kaizerów Grobowiec
Hentschel Edward1925
Henzel Alfred18411877
Henzel Petronela18091881
Henzel Seweryn18361907
Henzel Tadeusz18081880
Henzlów Rodzina
Henzlowa (z Hausnerów) Seweryna18461916
Heppów Rodziny Grobowiec
Herbetynek Anna
Herdliczka1866
Herdliczka Adolph
Herdliczka Isabelle
Herdliczków Grobowiec
Heriadin (Jamrógiewiczowa) Romana 18511895
Herman Maksymyljan Władysław18711919
Herman Mikołaj18351910
Herman Włodzimierz18401894
Herman Zygmunt18631904
Hermann (Gorska) Antonina18521897
Hermann (z Knechnerów) Franciszka18201898
Hermanów Grobowiec
Hermanów i Bunzlów Rodzina
Hermanowa (z Gołaszewskich) Włodzimierzowa18471912
Hermanowa Franciszka18121895
Hermanowa Marya18371912
Hermanówna Jadwiga1934
Hermanowska Olga1935
Herold Sophie18041893
Hertig Rudolf18881936
Hertrichów i Baranowskich Grobowiec
Herzig Karol Józef18711930
Herzog Ludmila18661907
Herzog Teofila1891
Hewak Aniela 18..61917
Hewak Marysia19151921
Hewak Paweł18441908
Heydel (Swieżawska) Honorata18101866
Heydel Adam18461887
Heydel Aleksander18001843
Heydel Marya1883
Heydlowa Walerya18271889
Heyzmanowa 1 voto (Gutteterowa 2 voto, z Wasilkowskich) Melania18461904
Hibl Jadwiga1904
Hibl Karol18861906
Hibl Ludwig1904
Hiblów Grobowiec
Hiblowa (z Kopaczyńskich) Karolina18201900
Hickiewicz (Olszańska) Franciszka1882
Hild Jan18391912
Hildów Rodziny Grobowiec
Hildowa Helena18541920
Hilger Jan18981919
Hillbricht (Tomaszewska) Zofia18871910
Hillbricht Ferdynand18521921
Hillbricht Stefan18911907
Hillbrichtowa (z Schiffnerów) Leopoldyna18611935
Hille (Proksz) Klementyna18761912
Hille (z Saga) Klementyna18441908
Hinglerowa Ewelina
Hinke Józef1899
Hinke Leopold19001918
Hiolski Franciszek1874
Hiolski Franciszka
Hiolski Włodzimierz 18711929
Hiolskich Fr. Rodzina
Hirsch Rafał18431933
Hlassowa (z Krompów) Joanna18801922
Hlińska Bronisława18821968
Hnatova (Dąbrowska) Rozalia 18881963
Hochberger Juliusz18401905
Hochberger Juliusz Andrzej18101890
Hochberger Kaźmierz18831901
Hochberger Marya18381901
Hochbergerowa Helena18451889
Hochbergerówna Julia18761876
Hochbergerówna Marya18751875
Hodakowski Wawrzyniec18331908
Hodolowa (z Portlów) Felicya18631910
Hodoły Ludwika18411897
Hodolych (Raczka) Julia18011854
Hoffelner (Lorenz) Amalie1865
Hoffman Andrzej Bolesław1928
Hoffman Wladyslaw1808?
Hoffmann Carl
Hoffmann Leopold
Hoffmanowa (z Bełtowskich) Sabina18471897
Hoffmanowa Paulina1937
Höflich (Babel de Fronsberg) Barbara 18421880
Hoflich Karol18201905
Hoflieh Lemberger Burger Iohana1847
Hofman Kornel18191883
Hofmann Katarzyna18401894
Hofmanowa z Mozlerów Elżbieta17941863
Hohn (Dulewska) Marya18401915
Hohn Heinrich 18751908
Hohnowa (z Tarnamieckich) Albina18141897
Holak Roman1918
Holba Piotr1920
Holc Jan18341881
Hołdasiewicz Aleksandra18721888
Hołdasiewicz Stefania18701897
Holiat Gabriel
Holiński Jan Kanty18881925
Hołówko Magdalena 19051960
Hołówko Michał 19031969
Hołówko Roman19301936
Hołub (Stanecka) Romana18851977
Hołub Michalina18771924
Hołub Stanisław18571939
Hołub Władysław18701949
Hołubów i Seredowskich Grobowiec
Hołubowa (z Gidlewskich) Wincentyna1932
Hołubowicz Franciszek1918-1919
Hołyńska (z Ortyńskich) Ludmiła18461907
Hołyński Leontyn18321897
Hołyński Maryan18671907
Hołyński Mikołaj18221896
Hołyńskiego Leontyna Rodziny Grobowiec
Homański Władysław1927
Hönic Hönicshoff Adolf18501884
Hönicshoff Hönic Adolf18501884
Honkiszewska Franciszka1916
Honkiszewski Adolf1907
Honkiszewskich Grobowiec
Horaczuk (Shopińska) Katarzyna18741942
Horak Antoni18721939
Horak Antoni18721939
Horak Marian Roman18971920
Horakowa (z Barszczyńskich) Leontyna18571913
Horbact Marian Józef
Horbal Marja19111971
Horbal Stanisław19071971
Hornung (Czarnecka) Wilhelmina18421892
Hornung Franciszek18441920
Hornungowa Barbara18571928
Horny (Lesiewiczowa) H.18761932
Horny (z Jakubowiczów) Marya18401911
Horny Maryan18791905
Hornyów Grobowiec
Horochowska Marja18581922
Horodyński Włodzimierz 18441920
Horodyski-Korczak Roman Tadeusz1919
Horoszczak Michał1920
Hortyński Antoni18891944
Horucka (Philippowa) Emilia18271916
Horvath
Horvath1895
Horynica Józef18421907
Hostońska Natalia18211899
Hoszczuk Jan18231895
Hoszczuk Katarzyna18341895
Hoszowska (Ruebenbauer) Wirginia18651936
Hradecka (Hauenschield) Viktoria1877
Hroniegg-Pazdier Jan1896
Hroniegg-Pazdier Julia1917
Hroniegg-Pazdier Karol1904
Hroniegg-Pazdier Marja1895
Hronova Stanislava1888
Hruszowicz Szymon
Hrycaj Joachima
Hrycyna Janina19101943
Hrycyszyn Wojciech18921918
Hrymiasiewicz
Hryniów Jan1919
Hubel Tadeusz18881931
Hubertówa (Wanga) Karolina18051863
Hubicka (z Bobrów) Aniela18491918
Hubicka Aleksandra18531920
Hubicki Emil18481925
Hubicki Stanisław18771942
Hubickiego Emila Rodziny Grobowiec
Hubiszów Błażeja i Anny Grobowiec
Hubl Czesław Janusz18751939
Hübner Tadeusz
Hubnerów Grobowiec
Hubrich Barbara18231899
Hubrich Helena18631909
Hubrich Michalina18631934
Hubrich Roman18501916
Hubrich Wincenty18211881
Hubrichów Grobowiec
Hudyn Mikołaj18511931
Huffski Alojzy18191896
Huk Franciszek 1920
Huk Franciszka 18601939
Hulimka Mikołaj17731825
Hulimkowa (z Wernerów)18111847
Humanowicz (Wasylenko) Maria18911957
Humanowicz 1 voto (Kostewicz 2 voto, z Filarskich) Katarzyna18681929
Humanowicz Filip 18481900
Humanowicz Marcin18941956
Humanowicz-Kowalska Władysława19051971
Humiński Antoni18961918
Hummel Józef
Hummel Karol
Hummel Marya
Hummlów Rodziny Grobowiec
Huppen Aniela
Huppen Józefa
Huppen Małwina
Hurkowska Apolonia
Hurkowski Marceli
Hurkowskich Grobowiec
Husakowski Konstanty18941919
Husakowski Władysław18931919
Huszczaniecka Urszula1932
Hütter Szczepan1919
Huzarska Bronisława1935
Huzarski Karol1940
Hybel Piotr19001919
Hymon Franciszek 19011963
Hymon Jadwiga 19161990

* When submitting a question, please mark each person in the same form as it is marked on the website (last name, first name, year of birth/year of death).


See also: