Spis pracowników kolejowych 1912-1939 r.

Spis pracowników kolejowych 1918-1939 r.

Spis pracowników kolejowych, księgi ewidencyjne oraz dane o wypłaceniu pensji kolejarzom zostały opracowane na podstawie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Fond 248, opis 5, łącznie 116 sygnatur.

NrTytuł dokumentuDaty skrajne
1Korespondencja M. Dragomyreckiego z dyrekcją generalną kolei w Wiedniu oraz dyrekcją okręgową w Krakowie i Lwowie o przywrócenie go do pracy.
W danym inwentarzu nie zaznaczono ilości arkuszy dokumentów.
1874-1884
2Akta o dochodzeniu dyscyplinarnym przeciwko pracownikom kolejowym.1912-1929
3Zarządzenia o zmianach w składzie osobowym pracowników kolejowych oraz funkcjonariuszy w okresie marzec-czerwiec 1915 r.1915
4Akta o przyznaniu emerytury dla maszynisty Filipa Bizanca.1915-1936
5Akta o przyznaniu emerytury dla Katarzyny Łapawiec, wdowy po nastawniczym (pracownik przy zwrotnicy kolejowej) w Lubaczowie.1918-1938
6Akta o przyznaniu emerytury Marii Mudreckiej, wdowa po stróżu w Lubaczowie.1919-1938
7Akta o przyznaniu emerytury Anastazja Tuczkowska, wdowa pracownika w Lubaczowie.1920-1938
8Postanowienia o przyznaniu emerytury pracownikom kolei.1924
11Akta o konflikcie pracowników kolei z dyrekcją dotyczącego niewypłacenia pensji.1926-1932
12Dane ankietowe pracowników i funkcjonariuszy zarządu parowozowni m. Lwów, luty 1926 r.1926
13Dane ankietowe pracowników warsztatów technicznych m. Drohobycz 1926 r.1926
14Dane ankietowe pracowników warsztatów technicznych m. Przemyśl, luty 1926 r.1926
15Akta o przyznaniu emerytury Marcie Bidbirnej, wdowa po pracowniku st. Lubaczów.1927-1939
16Dane o wypłaceniu pensji pracownikom oraz funkcjonariuszom warsztatów st. Lubaczów.1928-1929
17Akta o przyznaniu emerytury Rozalii Tyczkowskiej, wdowa pracownika w Lubaczowie.1929-1931
18Akta o przyznaniu emerytury Katarzyna Szpyt.1929-1938
19Dane o wypłaceniu pensji pracownikom warsztatów służbowych we Lwowie.1930
20Dane o wypłaceniu pensji dyrekcji parowozowni m. Zagórz, czerwiec 1932 r.1932
21Dane o wypłaceniu pensji zarządowi głównych warsztatów technicznych m. Lwów, czerwiec 1932 r.1932
22Dane o wypłaceniu pensji zarządowi głównych warsztatów technicznych m. Przemyśl.1932
23Dane o wypłaceniu pensji zarządowi głównych warsztatów technicznych m. Stryj.1932
26Spis pracowników kolejowych, wnioski oraz inne dokumenty o udzieleniu pożyczek kolejarzom.1934
27Spis pracowników kolei, którzy zdali egzamin na referendarza dla służb administracyjnych oraz finansowych.1935-1936
28Lista emerytów.1935-1936
29Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom stacji kolejowej m. Brzeżany, październik 1936 r.1936
30Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom st. Wołków, październik 1936 r.1936
31Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom st. Delatyn, październik 1936 r.1936
32Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom parowozowni st. Drohobycz, październik 1936 r.1936
33Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom st. Dubno, listopad 1936 r.1936
34Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom st. Zagórz, październik 1936 r.1936
35Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Krasne, październik 1936 r.1936
36Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Kołomyja, październik 1936 r.1936
37Dane o wypłaceniu pensji kolejarzom st. Krzemieniec, październik 1936 r.1936
38Dane o wypłaceniu pensji kolejarzom st. Łupków, październik 1936 r.1936
39Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Lwów, październik 1936 r., tom 1.1936
40– // – tom 2.1936
41– // – tom 3.1936
42– // – tom 4 ostatni.1936
43Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Lwów, listopad 1936 r.1936
44Dane o wypłacaniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Lwów, październik 1936 r., tom 1.1936
45– // – tom 2.1936
46– // – tom 3.1936
47– // – tom 4 ostatni.1936
48Dane o wypłacaniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Lwów, listopad 1936 r.1936
49Dane o wypłacaniu pensji pracownikom elektrowni m. Lwów, październik 1936 r.1936
50Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei st. Mizocz, październik 1936 r.  1936
51Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei st. Przeworsk, październik 1936 r.1936
52Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Przemyśl, październik 1936 r.1936
53Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Przemyśl, październik 1936 r.1936
54Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Podhajce, październik 1936 r.1936
55Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni głównej st. Rawa-Ruska.1936
56Dane o wypłaceniu pensji pracownikom st. Radziłów, październik 1936 r.1936
57Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Rozwadów, listopad 1936 r.1936
58Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni głównej st. Sambor, październik 1936 r.1936
59Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei st. Śniatyń-Załucze, październik-listopad 1936 r.1936
60Dane o wypłaceniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Stanisławów, październik 1936 r., tom 1.1936
61– // – tom 2 ostatni.1936
62Dane o wypłaceniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Stanisławów, listopad 1936 r.1936
63Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Stanisławów, październik-listopad 1936 r.1936
64Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Stojanów, październik 1936 r.1936
65Dane o wypłaceniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Stryj, wrzesień-listopad 1936 r.1936
66Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Stryj, październik 1936 r.1936
67Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Stryj, październik 1936 r., tom 1.1936
68– // – tom 2 ostatni.1936
69Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni głównej st. Tarnopol.1936
70Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Tołmacz (Tłumacz), październik-listopad 1936 r.1936
71Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Chyrów, październik 1936 r.1936
72Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Chodorów, październik 1936 r.1936
73Dane o wypłaceniu pensji pracownikom na budowie linii kolejowej Czortków-Zaleszczyki, październik 1936 r., tom 1.1936
74– // – tom 2 ostatni.1936
75Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Czortków, wrzesień-październik 1936 r.1936
76Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom st. Jaworów, październik 1936 r.1936
77Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom st. Jarosław, październik 1936 r.1936
78Wnioski pracowników kolei złożone do Towarzystwa Oszczędności i Kredytu Polskiej Kolei Państwowej o udzielenie zapomogi materialnej, tom 1.1937
79– // – tom 2.1937
80– // – tom 3.1937
81– // – tom 4.1937
82– // – tom 5.1937
83– // – tom 6 ostatni.1937
84Dane o wypłaceniu pensji pracownikom kolei i funkcjonariuszom linii Lwów-Rohatyn.1939
85Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę A-L (А-Л).  Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 1912
86Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę A-F (А-Ф).  Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.1918-1939
87Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę G-Kl (Г-К).  Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.1918-1939
88Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę Km-Ł (К-Л).  Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.1918-1939
89Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę M-O (М-О).  Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.1918-1939
90Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę P-R (П-Р).  Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.1918-1939
91Spis pracowników kolejowych i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę S (С). Księga ewidencyjna zawiera: nazwisko, imię, tytuł służbowy kolejarza, grupa (kategoria płac), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.1918-1939
92Spis pracowników i funkcjonariuszy warsztatów technicznych m. Stanisławów.b/d
93Akta emerytalne Jan Brzesky(i)1922-1938
94Stanisław Grzywiński1931-1938
95Piotr Gawełka(o)1916-1936
96Kazimierz Grzeszczuk1927-1938
97Jan Słowacki1933-1938
98Stefan Głowiński1928-1937
99Józef Gracko(a)1923-1938
100Jan Grzeszczuk1923-1938
101Grzegorz Zabor1929-1937
102Mieczysław Kozłowski1917-1927
103Kazimierz Kurylak1933-1938
104Józef Olka1923-1938
105Fryderyk (Fridrich) Pistol1933-1938
106Michał Radochoński1932-1938
107Franciszek Switalskib/d
108Michał Tkaczyk1933-1939
109Marcin Trypka1923-1938
110Jan Cenkner1922-1936
111Antoni Cenkner1929-1938
112Eliasz Judka1929-1938
113Marceli Jaroczka1919-1938
114Spis pracowników radiostacji oraz korespondencja dotąca spraw personalnych.1936-1937
115Lista atestacyjna funkcjonariuszy lwowskiej kolei.1938
116Lista funkcjonariuszy kolei, którzy zwolnili się na własne życzenie.1939


Zobacz również: