Kolejarze w ramach mobilizacji 1925-1939 r.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, m. Lwów 1844-1942 r.

Kolejarze podlegający mobilizacji w różnym stopniu. Korespondencja i dokumentacja techniczna dotycząca przeciwdziałaniu możliwym strajkom. Opracowane na podstawie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Fond 248, opis 3, łącznie 40 sygnatur.

NrTytuł dokumentuDaty skrajne
1Akta kupna-sprzedaży działek pod zabudowę stacji dla potrzeb wojskowych w m. Przemyśl.
W danym inwentarzu nie zaznaczono ilości arkuszy dokumentów.
1888-1889
2Instrukcje, zarządzenia o trybie tymczasowego zwolnienia pracowników kolei na wypadek mobilizacji.1925
3Akta przeprowadzenia kontroli studni na liniach kolejowych Rzeszów – Munina, Przeworsk – Rozwadów, Munina – Bochnia.1928-1936
4Dokumenty o produkcji skrzynek na wypadek ewakuacji majątku kolei ze Lwowa do Stanisławowa.1928-1936
5Korespondencja z oddziałami dyrekcji o przygotowaniu pracowników kolei na wypadek mobilizacji oraz ich dane personalne.1929-1936
6Dokumenty o wykonaniu czynności w przypadku strajku pracowników kolei, tom 11932-1936
7– // – tom 2 ostatni1932-1936
8Dokumenty działalności Towarzystwa przygotowania wojskowego pracowników kolei we Lwowie.1934-1939
9Wykaz operacyjny dla pracowników kolei na wypadek strajku.1935-1935
10Korespondencja z oddziałami dyrekcji o nadaniu kompetencji pracownikom kolei w celu wykonania poleceń w przypadku mobilizacji. Lista pracowników.1935-1936
11Akta o zapewnieniu pomieszczeń dla przechowywania dokumentacji.1935
12Wykaz, zarządzenia o tymczasowym zwolnieniu pracowników kolei od służby wojskowej na wypadek mobilizacji. Lista osób.1936-1939
13Rozkład ruchu pociągów na wypadek mobilizacji.1936
14Korespondencja o wyznaczeniu na stacjach pomieszczeń służbowych dla przechowywania dokumentów oraz zakup sejfów.1936
15Zarządzenie o przygotowaniu wojskowych dla prac na kolei.1937
16Lista pracowników i funkcjonariuszy kolei stacji m. Lwów, którzy podlegają mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei.1937
17Lista tymczasowych komisji wojskowych na wypadek strajku pracowników kolei.1937
18Lista pracowników kolei wyznaczonych do wykonania obowiązków wojskowych na wypadek strajku.1937
19Ogłoszenia mobilizacyjne.1938
20Dane o organizacji wojskowych oddziałów kolejowych.1937-1939
21Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w okręgu garnizonu wojskowego m. Brody.1938
22Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w okręgu garnizonu wojskowego m. Kołomyja.1938
23Lista dowódców kampanii i plutonów na terenie Lwowskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) na wypadek strajku.1938
24Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Lwów, tom 11938
25– // – tom 21938
26– // – tom 31938
27– // – tom 4 ostatni1938
28Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Sambor.1938
29Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Stanisławów.1938
30Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Jarosław.1938
31Załączniki do zarządzeń mobilizacyjnych DOKP m. Lwów, tom 11939
32– // – tom 21939
33– // – tom 3 ostatni1939
34Zarządzenia oraz korespondencja sporządzona przez kierowników parowozowni na wypadek strajku pracowników kolei, tom 1bez daty
35– // – tom 2 ostatnib/d
36Dane statystyczne o ilości pracowników kolei wyznaczonych do wykonywania obowiązków wojskowych na wypadek strajku pracowników kolei.b/d
37Wykaz obiektów kolejowych (lista ogólna) podlegających ochronie pod czas strajku.b/d
38Plany Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie z zaznaczeniem obiektów podlegających ochronie.b/d
39Plany budynków dla rozmieszczenia tymczasowych komisji wojskowych na wypadek strajku pracowników kolei.b/d
40Załączniki do rozporządzeń mobilizacyjnych Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie.b/d


Zobacz również: