Linie kolejowe do lotnisk 1911-1939 r. »

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, m. Lwów 1844-1942 r.

Projekty i kreślenia linii kolejowych prowadzących do lotnisk Lwów, Lewandówka, Skniłów, Bezmiechowa, Ustianowa. Dokumentacja techniczna budowy lotnisk, budynków dla lotników, hangarów. Plany działek, kreślenia, schematy, kosztorysy, mapy, zarządzenia. Opracowane na podstawie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Fond 248, opis 4, łącznie 163 sygnatur.

NrTytuł dokumentuDaty skrajne
1Plany i kreślenia dotyczące położenia lotniska.1937
2Dokumenty o rozbudowie stacji kolejowych dla celów wojskowych.1911-1916
3Dokumenty dotyczące budowy lotniska.1933
4Dokumenty dotyczące budowy lotniska.1937
5Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek należących do gromady Paszowa pod budowę lotniska.1918-1937
6Projekt budowy lotniska.1933
7Dokumenty dotyczące budowy budynku administracyjnego.1933-1935
8Dokumenty w sprawie budowy hangaru Nr 2 na lotnisku.1934-1935
9Dokumenty dotyczące budowy internatu dla lotników, tom 1.1935-1937
10Dokumenty dotyczące budowy internatu dla lotników, tom 2 ostatni.1937-1939
11Dokumenty dotyczące budowy hangaru dla szybowców na lotnisku w Bezmiechowej.1935-1936
12Dokumenty dotyczące budowy budynków służbowych na lotnisku w Bezmiechowej.1935-1939
13Dokumenty w sprawie wykonania prac budowlanych i zamontowania piorunochronów w szkole pilotów szybowców w Bezmiechowej.1935-1936
14Dziennik wykonanych prac budowlanych przy budowie hangaru na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej.1935
15Plan budynków na lotnisku.1936
16Dokumenty przebudowy budynku mieszkalnego na warsztat.1936-1937
17Dokumenty dotyczące budowy hangaru Nr 3.1936-1937
18Dokumenty dotyczące kontroli jakości wody na lotnisku.1936
19Plany działek przeznaczonych do kupna-sprzedaży w ramach zwiększenia (poszerzenia) lotniska. Wykaz właścicieli.1937
20Plany budowy internatu dla lotników.1938
21Dokumenty w sprawie doprowadzenia linii elektrycznej do szkoły pilotów.1938-1939
22Dokumenty dotyczące budowy garażu.1938
23Dokumenty w sprawie budowy wodociągu na lotnisku.1938-1939
24Dokumenty w sprawie budowy drogi do lotniska, tom 1.1938-1939
25Dokumenty w sprawie budowy drogi do lotniska, tom 2 ostatni.1938
26Projekty elektryfikacji hangarów na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej.1939
27Plany i kreślenia położenia wodociągów na lotnisku.1939
28Dokumenty dotyczące wykonania (doprowadzenia) wodociągu i kanalizacji w szkole lotników.1939
29Plan szkoły lotników.bez daty
30Projekty wykonania wodociągu i kanalizacji w szkole lotników.b.d.
31Plany i kreślenia rozmieszczenia pasów startowych na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej.b.d.
32Plan (projekt) rozmieszczenia budynku administracyjnego dla warsztatów na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej.b.d.
33Dokumenty o rozbudowie lotniska oraz o budowie drogi dojazdowej.1926-1934
34Plany (projekty) rozmieszczenia drogi od szosy Lwów – Przemyśl do lotniska.1926
35Dokumenty w sprawie osuszenia gruntu na lotnisku.1926-1930
36Dokumenty w sprawie budowy lotniska wojskowego.1927-1930
37Dokumenty w sprawie budowy tymczasowego lotniska na Lewandówce.1927
38Plany (projekty) budowy hangaru, tom 1.1927-1931
39Plany (projekty) budowy hangaru, tom 2.1931-1934
40Plany (projekty) budowy hangaru, tom 3 ostatni.1934
41Plany (projekty) wykonania centralnego ogrzewania w hangarze oraz sąsiednich pomieszczeniach.1927-1935
42Kreślenia linii kolejowej do lotniska.1927
43Katastralny plan gromady Skniłów i Sygnówka z zaznaczeniem działek przeznaczonych do budowy lotniska.1928
44Projekty budowy linii kolejowej Lwów-lotnisko ze stacji Skniłów, tom 1.1928
45Projekty budowy linii kolejowej Lwów-lotnisko ze stacji Skniłów, tom 2 ostatni.1928-1930
46Projekty budowy linii kolejowych do lotniska wojskowego.1928
47Projekty budowy linii kolejowych do lotniska.1928-1930
48Projekty budowy linii kolejowych do koszarów 6 Pułku Lotniczego.1928
49Projekt budowy linii kolejowej do garażów samochodowych.1928
50Schematy, profile (kreślenia) podłużne i poprzeczne dla budowy linii kolejowej do lotniska w Skniłowie.1928-1930
51Projekt budowy przejazdów na linii kolejowej Lwów-lotnisko.1928
52Opisy techniczne przejazdów na linii kolejowej Lwów-lotnisko Skniłów.1928-1929
53Plany przełożenia kabla elektrycznego do budynków mieszkalnych. Opis techniczny prac.1928
54Dokumenty dotyczące budowy hangaru, instalacji centralnego ogrzewania,1929-1933
doprowadzenie wodociągu do lotniska w Skniłowie oraz budowa drogi dojazdowej do lotniska.
55Dokumenty dotyczące sondowania oraz wyrównywania terenu na lotnisku cywilnym w Skniłowie.1929-1933
56Dokumenty o przewiezieniu konstrukcji i wagonów kolejowych ze starego lotniska na Lewandówce do nowego w Skniłowie.1929-1933
57Dokumenty w sprawie kontroli budowy lotniska cywilnego w Skniłowie.1930-1933
58Dokumenty w sprawie dostarczania energii elektrycznej do lotniska.1930-1935
59Dokumenty o zainstalowaniu oświetlenia na terenie lotniska w Skniłowie, tom 1.1930-1931
60Dokumenty o zainstalowaniu oświetlenia na terenie lotniska w Skniłowie, tom 2 ostatni.1930-1934
61Plan katastralny działek przeznaczonych pod budowę lotniska 6 Pułku Lotników w gromadach Skniłów i Sygnówka.1930-1935
62Dokumenty dotyczące wydania zezwolenia dla Aeroklubu Lwowskiego na budowę hangaru na terenie lotniska.1930-1935
63Dokumenty dotyczące budowy pomieszczeń w hangarze, doprowadzenie do nich centralnego ogrzewania oraz budowa magazynu.1930-1934
64Dokumenty dotyczące budowy kotłowni na lotnisku, tom 1.1930-1931
65Dokumenty dotyczące budowy kotłowni na lotnisku, tom 2 ostatni.1931-1933
66Dokumenty dotyczące budowy budki transformatorowej.1930-1931
67Dokumenty dotyczące udzielenia kredytu na rzecz budowy linii kolejowej oraz wykonania prac budowlanych na lotnisku w Skniłowie i Hołosko.1930-1932
68Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowej do lotniska w Skniłowie.1930
69Plan rozmieszczenia dróg dojazdowych do lotniska, tom 1.1930-1932
70Plan rozmieszczenia dróg dojazdowych do lotniska, tom 2 ostatni.1932-1938
71Sprawozdania finansowe o kosztach prac budowlanych w trakcie zwiększenia (poszerzenia) hangaru.1931
72Dokumenty dotyczące budowy radiostacji na lotnisku, tom 1.1931
73Dokumenty dotyczące budowy radiostacji na lotnisku, tom 2.1931-1933
74Dokumenty dotyczące budowy radiostacji na lotnisku, tom 3 ostatni.1933-1935
75Dokumenty o instalowaniu elektrycznego oświetlenia na radiostacji w Skniłowie.1931-1933
76Schemat instalacji oświetlenia w hangarze na lotnisku w Skniłowie.1931
77Dokumenty dotyczące budowy magazynu do przechowywania benzyny na terenie lotniska, tom 1.1931-1938
78Dokumenty dotyczące budowy magazynu do przechowywania benzyny na terenie lotniska, tom 2 ostatni.1938-1939
79Dokumenty o doprowadzeniu gazociągu na teren lotniska.1931-1933
80Dokumenty instalacji elektrycznej w kotłowni.1931-1932
81Dokumenty dotyczące zainstalowania centralnego ogrzewania.1931-1934
82Plany i kreślenia rozmieszczenia wodociągów oraz centralnego ogrzewania.1931-1932
83Dokumenty dotyczące przekładania rur żelazo-betonowych na przejazdach linii kolejowych lotniska.1931
84Plan rozmieszczenia drogi dojazdowej do magazynu dla przechowywania olei.1931
85Dokumenty dotyczące budowy kanalizacji na lotnisku, tom 1.1931
86Dokumenty dotyczące budowy kanalizacji na lotnisku, tom 2 ostatni.1931-1936
87Dokumenty o wydzierżawieniu parceli na lotnisku w Skniłowie.1932-1933
88Plan budowy hangaru na lotnisku w Skniłowie.1932
89Dokumenty dotyczące budowy kotłowni centralnego ogrzewania oraz wykonania innych prac na lotnisku w Skniłowie.1932-1936
90Dokumenty o instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym oraz w innych budynkach.1932-1938
91Dokumenty dotyczące doprowadzenia wodociągu na lotnisko w Skniłowie.1932-1937
92Dokumenty dotyczące przełożenia kablu między stacją goniometryczną i translacyjną na lotnisku w Skniłowie.1932-1933
93Techniczny opis budowy pomieszczeń służbowych na lotnisku w Skniłowie.1933-1935
94Plan położenia parceli w gromadach Skniłów oraz Sygnówka przeznaczonych pod budowę lotniska.1933
95Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowej i hangaru na lotnisku.1933-1934
96Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowej na terenie lotniska.1933
97Dokumenty dotyczące remontu pasów startowych.1933-1934
98Dokumenty dotyczące doprowadzenia wodociągu na lotnisku w Skniłowie.1933-1936
99Dokumenty dotyczące budowy stacji benzynowej.1933-1934
100Dokumenty dotyczące wydania zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych koło lotniska.1934-1935
101Dokumenty dotyczące budowy pasów startowych.1934-1939
102Dokumenty dotyczące budowy budynku dla policji na lotnisku w Skniłowie.1934-1935
103Dokumenty dotyczące zainstalowania wiatromierza systemu ”Wilda”.1934-1937
104Dokumenty dotyczące dostarczania materiałów oraz wykonania prac budowlanych na lotnisku.1934-1939
105Ewidencja wykonanych prac przy doprowadzeniu wodociągów do lotniska.1934
106Korespondencja z magistratem m. Lwowa, biurem wojskowym i in. dotyczące rozmieszczenia lwowskiego węzła kolejowego.1934-1935
107Dokumenty w sprawie budowy hangaru żelazo-betonowego.1935-1938
108Korespondencja z Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych o przyjęciach pracowników, zwolnieniach,1935-1939
nadaniu urlopów, wypłaceniu wynagrodzenia i in. pracownikom oraz funkcjonariuszom lotniska. Lista pracowników.
109Plany doprowadzenia wodociągów do lotniska.1935
110Rozporządzenia i zarządzenia Ministerstwa Komunikacji dotyczące harmonogramu lotów. Plan lotów linii lotniczych.1936-1939
111Dokumenty dotyczące budowy hangaru na lotnisku w Skniłowie.1936-1939
112Dokumenty dotyczące budowy platformy załadunkowej (rampy) na lotnisku w Skniłowie.1936-1938
113Dokumenty dotyczące elektryfikacji lotniska.1936-1937
114Dokumenty dotyczące elektryfikacji budynków aeroklubu w Skniłowie.1936
115Dokumenty dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń służbowych na lotnisku.1936-1937
116Dokumenty dotyczące budowy drogi dojazdowej do lotniska w Skniłowie.1936-1937
117Dokumenty dotyczące budowy ogrodzenia na lotnisku w Skniłowie.1936
118Dokumenty oraz plany rozmieszczenia lotniska w Skniłowie, tom 1.1937-1938
119Dokumenty oraz plany rozmieszczenia lotniska w Skniłowie, tom 2 ostatni.1938-1939
120Dokumenty dotyczące budowy budynku dla portierów na lotnisku w Skniłowie.1937-1938
121Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowych na lotnisku oraz plan ich rozmieszczenia.1937-1939
122Dokumenty dotyczące wydzierżawienia działek na lotnisku przez pracowników linii kolejowych.1937-1938
123Dokumenty dotyczące budowy dróg dojazdowych do budynków administracyjnych oraz do hangarów na lotnisku w Skniłowie.1938
124Plany i kreślenia rozmieszczenia dróżek sportowych.1938
125Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek w gromadach oraz u właścicieli pod budowę latarni ulicznych na drodze Lwów-Warszawa.1938
126Dokumenty dotyczące budowy budynku administracyjnego na lotnisku w Skniłowie.1939
127Mapa topograficzna m. Lwowa i okolic.b.d.
128Plany rozmieszczenia linii kolejowej Lwów-Kraków i Lwów-Stanisławów.b.d.
129Plany działek (parceli) w gromadzie Sławsko przeznaczonych pod budowę lotniska.b.d.
130Plany i kreślenia budowy lotniska.b.d.
131Plany dworca na lotnisku.b.d.
132Plan stacji Skniłów.b.d.
133Plany pomieszczeń służbowych na lotnisku w Skniłowie.b.d.
134Plany budowy budynku mieszkalnego w Skniłowie.b.d.
135Plany i kreślenia magazynu olei.b.d.
136Plany budowy magazynu do przechowywania benzyny i olei w Skniłowie.b.d.
137Plan połączenia kablem stacji translacyjnej z poczekalnią.b.d.
138Plan rozmieszczenia studni na lotnisku.b.d.
139Plany w zakresie przebudowy drenażu na lotnisku w Skniłowie.b.d.
140Plany i kreślenia rozmieszczenia ogrodzenia na lotnisku.b.d.
141Projekt zagospodarowania przestrzeni na lotnisku (posadzenia drzew, trawy itp.).b.d.
142Plany i kreślenia przechodzenia pasów startowych nad radiolatarnią.b.d.
143Podłużny profil kreślenia linii kolejowej wraz ze schematem rozjazdu z lotniska.b.d.
144Projekty przebudowy wojskowej linii kolejowej na lotnisku.b.d.
145Projekt budowy bocznicy na linii Lwów-Beskid dla 6 Pułku Lotniczego.b.d.
146Plan linii kolejowej dla pilotów.b.d.
147Dokumenty dotyczące budowy hangaru na lotnisku.1931-1936
148Plan budowy lotniska.1937
149Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek pod budowę lotniska dla szybowców.1936-1938
150Dokumenty dotyczące budowy szkoły lotniczej we wsi Ustianowa.1936-1939
151Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek u gromady Ustianowa dla budowy lotniska.1937-1939
152Dokumenty o wykonaniu prac budowlanych na lotnisku i hangarze dla samolotów we wsi Ustianowa.1937-1939
153Dokumenty dotyczące budowy hangaru na lotnisku we wsi Ustianowa.1937-1939
154Dokumenty dotyczące budowy hangarów w Ustianowej i Bezmiechowej.1937-1939
155Umowy kupna-sprzedaży działek u gromady w. Ustianowa dla budowy lotniska, tom 1.1938
156– // – tom 21938
157– // – tom 3 ostatni1938
158Schematy, podłużne i poprzeczne profile (kreślenia) budowy lotniska we w. Ustianowa oraz drogi dojazdowej do hangarów.1938
159Schematy (kreślenia) poprzeczne budowy lotniska w Ustianowej.1938
160Dokumenty dotyczące wyrównania terenu oraz prac ziemnych na lotnisku w Ustianowej.1938-1939
161Dokumenty dotyczące budowy hangaru dla szybowców na lotnisku w Ustianowej.1938-1939
162Korespondencja Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych m. Lwów z Ministerstwem Komunikacji,1938-1939
Departamentem Lotnictwa Cywilnego m. Warszawa oraz lwowskim województwem w zakresie
budowy drogi dojazdowej do lotniska w Ustianowej.
163Schematy poprzeczne wojskowej linii kolejowej w Jamnicy.b.d.


Zobacz również: