Sąd Ziemski Sanocki 1423-1784 r.

Sąd Ziemski Sanocki 1423–1784 r., księga sądowa. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Sąd Ziemski Sanocki
m. Sanok, ziemia sanocka, województwo ruskie
1423 – 1784 r.
Fond 16 opis 1, 2, 3, 4
Łącznie 154 akt
(Opis ogólny zespołu)

Opis 1 (1423-1783 r.)

 • Księgi wpisów umów (ugód), relacji, dekretów, oblat.
 • Bruliony księgi wpisów umów (ugód), relacji, dekretów, postanowień (decyzji, wyroków), zeznań, pełnomocnictw.
 • Akta sądowe o skazaniu (karze) na wygnanie.
 • Seriarie (?).
 • Akta sądu podkomorskiego.
 • Fragmenty skarg.
 • Czystopisy księgi dekretów sądu finansowego(?).
 • Bruliony księgi dekretów o podatku pogłównym.
 • Bruliony księgi posiedzeń rady sądu.
 • Rejestry akt (dokumentów).


Opis 2 (1607-1783 r.)
Fascykuły induktowanych kopii relacji.

Opis 3 (1510-1784 r.)
Fascykuły nieinduktowanych kopii:

 • Akt (dokumentów).
 • Umów (ugód).
 • Zeznań.
 • Dokumentów podanych przez strony.
 • Dokumentów składanych do Trybunału Najwyższego Królestwa Galicji.
 • Rozporządzeń różnych sądów.
 • Dokumentów zwróconych przez sąd.

Opis 4 (indeksy)
Imienne i geograficzne indeksy do:

 • Ksiąg.
 • Rejestrów akt.
 • Fascykułów induktowanych kopii relacji.


Zobacz również: