Dyrekcja Kolei Państwowych m. Lwów 1874-1939 r.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, m. Lwów 1844-1942 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Fond 248 opis 5
Łącznie 116 akt

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne
1 Korespondencja M. Dragomyreckiego z dyrekcją generalną kolei w Wiedniu oraz dyrekcją okręgową w Krakowie i Lwowie o przywrócenie go do pracy.
W danym inwentarzu nie zaznaczono ilości arkuszy dokumentów.
1874-1884
2 Akta o dochodzeniu dyscyplinarnym przeciwko pracownikom kolei. 1912-1929
3 Zarządzenia o zmianach w składzie osobowym pracowników oraz funkcjonariuszy w okresie marzec-czerwiec 1915 r. Kopie. 1915
4 Akta o przyznaniu emerytury dla maszynisty Filipa Bizanca. 1915-1936
5 Akta o przyznaniu emerytury dla Katarzyny Łapawiec, wdowy po nastawniczym (pracownik przy zwrotnicy kolejowej) w Lubaczowie. 1918-1938
6 Akta o przyznaniu emerytury Marii Mudreckiej, wdowa po stróżu w Lubaczowie. 1919-1938
7 Akta o przyznaniu emerytury Anastazja Tuczkowska, wdowa pracownika w Lubaczowie. 1920-1938
8 Postanowienia o nadaniu emerytury pracownikom kolei. 1924
11 Akta o konflikcie pracowników z dyrekcją kolei dotyczący niewypłacenia pensji. 1926-1932
12 Dane ankietowe pracowników i funkcjonariuszy zarządu parowozowni m. Lwów luty 1926 r. 1926
13 Dane ankietowe pracowników warsztatów technicznych m. Drohobycz 1926 r. 1926
14 Dane ankietowe pracowników warsztatów technicznych m. Przemyśl luty 1926 r. 1926
15 Akta o przyznaniu emerytury Marcie Bidbirnej, wdowa po pracowniku stacji Lubaczów. 1927-1939
16 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom oraz funkcjonariuszom warsztatów st. Lubaczów. 1928-1929
17 Akta o przyznaniu emerytury Rozalii Tyczkowskiej, wdowa pracownika w Lubaczowie. 1929-1931
18 Akta o przyznaniu emerytury Katarzyna Szpyt. 1929-1938
19 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom warsztatów służbowych we Lwowie. 1930
20 Dane o wypłaceniu pensji dyrekcji (zarząd lub całość organizacji) parowozowni Zagórz za czerwiec 1932 r. 1932
21 Dane o wypłaceniu pensji zarządowi głównych warsztatów technicznych we Lwowie czerwiec 1932 r. 1932
22 Dane o wypłaceniu pensji zarządowi głównych warsztatów technicznych m. Przemyśl. 1932
23 Dane o wypłaceniu pensji zarządowi głównych warsztatów technicznych m. Stryj. 1932
26 Lista pracowników, wnioski oraz inne dokumenty o udzieleniu pożyczek pracownikom kolei. 1934
27 Lista pracowników kolei, którzy zdali egzamin na referendarza dla służb administracyjnych oraz finansowych. 1935-1936
28 Lista emerytów. 1935-1936
29 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom stacji kolejowej m. Brzeżany październik 1936 r. 1936
30 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom st. Wołków, październik 1936 r. 1936
31 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom st. Delatyn, październik 1936 r. 1936
32 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom parowozowni st. Drohobycz, październik 1936 r. 1936
33 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom st. Dubno, listopad 1936 r. 1936
34 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom st. Zagórz, październik 1936 r. 1936
35 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Krasne, październik 1936 r. 1936
36 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Kołomyja, październik 1936 r. 1936
37 Dane o wypłaceniu pensji st. Krzemieniec, październik 1936 r. 1936
38 Dane o wypłaceniu pensji st. Łupków, październik 1936 r. 1936
39 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Lwów, październik 1936 r., tom 1. 1936
40 – // – tom 2. 1936
41 – // – tom 3. 1936
42 – // – tom 4 ostatni. 1936
43 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Lwów, listopad 1936 r. 1936
44 Dane o wypłacaniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Lwów, październik 1936 r., tom 1. 1936
45 – // – tom 2. 1936
46 – // – tom 3. 1936
47 – // – tom 4 ostatni. 1936
48 Dane o wypłacaniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Lwów, listopad 1936 r. 1936
49 Dane o wypłacaniu pensji pracownikom elektrowni we Lwowie, październik 1936 r. 1936
50 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom st. Mizocz, październik 1936 r.   1936
51 – // – st. Przeworsk, październik 1936 r. 1936
52 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Przemyśl, październik 1936 r. 1936
53 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Przemyśl, październik 1936 r. 1936
54 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom elektrowni st. Podhajce, październik 1936 r. 1936
55 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni głównej st. Rawa-Ruska. 1936
56 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom st. Radziłów, październik 1936 r. 1936
57 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Rozwadów, listopad 1936 r. 1936
58 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni głównej st. Sambor, październik 1936 r. 1936
59 – // – st. Śniatyń – Załucze, październik-listopad 1936 r. 1936
60 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Stanisławów, październik 1936 r., tom 1. 1936
61 – // – tom 2 ostatni. 1936
62 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Stanisławów, listopad 1936 r. 1936
63 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom parowozowni st. Stanisławów, październik-listopad 1936 r. 1936
64 – // – st. Stojanów, październik 1936 r. 1936
65 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom głównych warsztatów technicznych st. Stryj, wrzesień-listopad 1936 r. 1936
66 – // – elektrowni st. Stryj, październik 1936 r. 1936
67 – // – parowozowni st. Stryj, październik 1936 r., tom 1. 1936
68 – // – tom 2 ostatni. 1936
69 – // – parowozowni głównej st. Tarnopol. 1936
70 – // – st. Tołmacz (Tłumacz), październik-listopad 1936 r. 1936
71 – // – elektrowni st. Chyrów, październik 1936 r. 1936
72 – // – st. Chodorów, październik 1936 r. 1936
73 – // – na budowie linii kolejowej Czortków-Zaleszczyki, październik 1936 r., tom 1. 1936
74 – // – tom 2 ostatni. 1936
75 – // – parowozowni st. Czortków, wrzesień-październik 1936 r. 1936
76 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom st. Jaworów, październik 1936 r. 1936
77 – // – st. Jarosław, październik 1936 r. 1936
78 Wnioski pracowników kolei złożone do Towarzystwa Oszczędności i Kredytu Polskiej Kolei Państwowej o udzielenie zapomogi materialnej, tom 1. 1937
79 – // – tom 2. 1937
80 – // – tom 3. 1937
81 – // – tom 4. 1937
82 – // – tom 5. 1937
83 – // – tom 6 ostatni. 1937
84 Dane o wypłaceniu pensji pracownikom i funkcjonariuszom linii Lwów-Rohatyn. 1939
85 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiskami na literę A-L (А-Л).  Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi.  1912
86 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiska na literę A-F (А-Ф). Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 
87 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiska na literę G-K (Г-К). Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 
88 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiska na literę Km-Ł (К-Л). Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 
89 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiska na literę M-O (М-О). Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 
90 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiska na literę P-R (П-Р). Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 
91 Lista pracowników i funkcjonariuszy z nazwiska na literę S (С). Księga ewidencyjna, w tym: nazwisko, imię, tytuł służbowy, grupa (kat. pł.), data wstąpienia na P.K.P, data urodzenia, adres prywatny, uwagi. 
92 Lista pracowników i funkcjonariuszy warsztatów technicznych m. Stanisławów.
93 Akta emerytalne Jan Brzesky(i) 1922-1938
94 Stanisław Grzywiński 1931-1938
95 Piotr Gawełka(o) 1916-1936
96 Kazimierz Grzeszczuk 1927-1938
97 Jan Słowacki 1933-1938
98 Stefan Głowiński 1928-1937
99 Józef Gracko(a) 1923-1938
100 Jan Grzeszczuk 1923-1938
101 Grzegorz Zabor 1929-1937
102 Mieczysław Kozłowski 1917-1927
103 Kazimierz Kurylak 1933-1938
104 Józef Olka 1923-1938
105 Fryderyk (Fridrich) Pistol 1933-1938
106 Michał Radochoński 1932-1938
107 Franciszek Switalski b/d
108 Michał Tkaczyk 1933-1939
109 Marcin Trypka 1923-1938
110 Jan Cenkner 1922-1936
111 Antoni Cenkner 1929-1938
112 Eliasz Judka (Ілля Юдки) 1929-1938
113 Marceli Jaroczka 1919-1938
114 Lista pracowników radiostacji oraz korespondencja dot. spraw personalnych. 1936-1937
115 Lista atestacyjna funkcjonariuszy lwowskiej kolei. 1938
116 Lista funkcjonariuszy, którzy zwolnili się na własne życzenie. 1939


Zobacz również:

Korespondencja i dokumentacja techniczna dotycząca przeciwdziałaniu możliwym strajkom. Wykaz pracowników kolei podlegających mobilizacji (lista osób).

Plany, kreślenia, mapy, zarządzenia, kosztorysy budowy lotnisk Lwów, Lewandówka, Skniłów, Bezmiechowa, Ustianowa. Projekty i kreślenia linii kolejowych prowadzących do lotnisk.