Dyrekcja Kolei Państwowych m. Lwów 1911-1939 r.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, m. Lwów 1844-1942 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Fond 248 opis 4
Łącznie 163 akt

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne
1 Plany i kreślenia dotyczące położenia lotniska. 1937
2 Dokumenty o rozbudowie stacji kolejowych dla celów wojskowych. 1911-1916
3 Dokumenty dotyczące budowy lotniska. 1933
4 Dokumenty dotyczące budowy lotniska. 1937
5 Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek należących do gromady Paszowa pod budowę lotniska. 1918-1937
6 Projekt budowy lotniska. 1933
7 Dokumenty dotyczące budowy budynku administracyjnego. 1933-1935
8 Dokumenty w sprawie budowy hangaru Nr 2 na lotnisku. 1934-1935
9 Dokumenty dotyczące budowy internatu dla lotników, tom 1. 1935-1937
10 Dokumenty dotyczące budowy internatu dla lotników, tom 2 ostatni. 1937-1939
11 Dokumenty dotyczące budowy hangaru dla szybowców na lotnisku w Bezmiechowej. 1935-1936
12 Dokumenty dotyczące budowy budynków służbowych na lotnisku w Bezmiechowej. 1935-1939
13 Dokumenty w sprawie wykonania prac budowlanych i zamontowania piorunochronów w szkole pilotów szybowców w Bezmiechowej. 1935-1936
14 Dziennik wykonanych prac budowlanych przy budowie hangaru na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej. 1935
15 Plan budynków na lotnisku. 1936
16 Dokumenty przebudowy budynku mieszkalnego na warsztat. 1936-1937
17 Dokumenty dotyczące budowy hangaru Nr 3. 1936-1937
18 Dokumenty dotyczące kontroli jakości wody na lotnisku. 1936
19 Plany działek przeznaczonych do kupna-sprzedaży w ramach zwiększenia (poszerzenia) lotniska. Wykaz właścicieli. 1937
20 Plany budowy internatu dla lotników. 1938
21 Dokumenty w sprawie doprowadzenia linii elektrycznej do szkoły pilotów. 1938-1939
22 Dokumenty dotyczące budowy garażu. 1938
23 Dokumenty w sprawie budowy wodociągu na lotnisku. 1938-1939
24 Dokumenty w sprawie budowy drogi do lotniska, tom 1. 1938-1939
25 Dokumenty w sprawie budowy drogi do lotniska, tom 2 ostatni. 1938
26 Projekty elektryfikacji hangarów na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej. 1939
27 Plany i kreślenia położenia wodociągów na lotnisku. 1939
28 Dokumenty dotyczące wykonania (doprowadzenia) wodociągu i kanalizacji w szkole lotników. 1939
29 Plan szkoły lotników. bez daty
30 Projekty wykonania wodociągu i kanalizacji w szkole lotników. b.d.
31 Plany i kreślenia rozmieszczenia pasów startowych na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej. b.d.
32 Plan (projekt) rozmieszczenia budynku administracyjnego dla warsztatów na lotnisku dla szybowców w Bezmiechowej. b.d.
33 Dokumenty o rozbudowie lotniska oraz o budowie drogi dojazdowej. 1926-1934
34 Plany (projekty) rozmieszczenia drogi od szosy Lwów – Przemyśl do lotniska. 1926
35 Dokumenty w sprawie osuszenia gruntu na lotnisku. 1926-1930
36 Dokumenty w sprawie budowy lotniska wojskowego. 1927-1930
37 Dokumenty w sprawie budowy tymczasowego lotniska na Lewandówce. 1927
38 Plany (projekty) budowy hangaru, tom 1. 1927-1931
39 Plany (projekty) budowy hangaru, tom 2. 1931-1934
40 Plany (projekty) budowy hangaru, tom 3 ostatni. 1934
41 Plany (projekty) wykonania centralnego ogrzewania w hangarze oraz sąsiednich pomieszczeniach. 1927-1935
42 Kreślenia linii kolejowej do lotniska. 1927
43 Katastralny plan gromady Skniłów i Sygnówka z zaznaczeniem działek przeznaczonych do budowy lotniska. 1928
44 Projekty budowy linii kolejowej Lwów-lotnisko ze stacji Skniłów, tom 1. 1928
45 Projekty budowy linii kolejowej Lwów-lotnisko ze stacji Skniłów, tom 2 ostatni. 1928-1930
46 Projekty budowy linii kolejowych do lotniska wojskowego. 1928
47 Projekty budowy linii kolejowych do lotniska. 1928-1930
48 Projekty budowy linii kolejowych do koszarów 6 Pułku Lotniczego. 1928
49 Projekt budowy linii kolejowej do garażów samochodowych. 1928
50 Schematy, profile (kreślenia) podłużne i poprzeczne dla budowy linii kolejowej do lotniska w Skniłowie. 1928-1930
51 Projekt budowy przejazdów na linii kolejowej Lwów-lotnisko. 1928
52 Opisy techniczne przejazdów na linii kolejowej Lwów-lotnisko Skniłów. 1928-1929
53 Plany przełożenia kabla elektrycznego do budynków mieszkalnych. Opis techniczny prac. 1928
54 Dokumenty dotyczące budowy hangaru, instalacji centralnego ogrzewania,
doprowadzenie wodociągu do lotniska w Skniłowie oraz budowa drogi dojazdowej do lotniska.
1929-1933
55 Dokumenty dotyczące sondowania oraz wyrównywania terenu na lotnisku cywilnym w Skniłowie. 1929-1933
56 Dokumenty o przewiezieniu konstrukcji i wagonów kolejowych ze starego lotniska na Lewandówce do nowego w Skniłowie. 1929-1933
57 Dokumenty w sprawie kontroli budowy lotniska cywilnego w Skniłowie. 1930-1933
58 Dokumenty w sprawie dostarczania energii elektrycznej do lotniska. 1930-1935
59 Dokumenty o zainstalowaniu oświetlenia na terenie lotniska w Skniłowie, tom 1. 1930-1931
60 Dokumenty o zainstalowaniu oświetlenia na terenie lotniska w Skniłowie, tom 2 ostatni. 1930-1934
61 Plan katastralny działek przeznaczonych pod budowę lotniska 6 Pułku Lotników w gromadach Skniłów i Sygnówka. 1930-1935
62 Dokumenty dotyczące wydania zezwolenia dla Aeroklubu Lwowskiego na budowę hangaru na terenie lotniska. 1930-1935
63 Dokumenty dotyczące budowy pomieszczeń w hangarze, doprowadzenie do nich centralnego ogrzewania oraz budowa magazynu. 1930-1934
64 Dokumenty dotyczące budowy kotłowni na lotnisku, tom 1. 1930-1931
65 Dokumenty dotyczące budowy kotłowni na lotnisku, tom 2 ostatni. 1931-1933
66 Dokumenty dotyczące budowy budki transformatorowej. 1930-1931
67 Dokumenty dotyczące udzielenia kredytu na rzecz budowy linii kolejowej oraz wykonania prac budowlanych na lotnisku w Skniłowie i Hołosko. 1930-1932
68 Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowej do lotniska w Skniłowie. 1930
69 Plan rozmieszczenia dróg dojazdowych do lotniska, tom 1. 1930-1932
70 Plan rozmieszczenia dróg dojazdowych do lotniska, tom 2 ostatni. 1932-1938
71 Sprawozdania finansowe o kosztach prac budowlanych w trakcie zwiększenia (poszerzenia) hangaru. 1931
72 Dokumenty dotyczące budowy radiostacji na lotnisku, tom 1. 1931
73 Dokumenty dotyczące budowy radiostacji na lotnisku, tom 2. 1931-1933
74 Dokumenty dotyczące budowy radiostacji na lotnisku, tom 3 ostatni. 1933-1935
75 Dokumenty o instalowaniu elektrycznego oświetlenia na radiostacji w Skniłowie. 1931-1933
76 Schemat instalacji oświetlenia w hangarze na lotnisku w Skniłowie. 1931
77 Dokumenty dotyczące budowy magazynu do przechowywania benzyny na terenie lotniska, tom 1. 1931-1938
78 Dokumenty dotyczące budowy magazynu do przechowywania benzyny na terenie lotniska, tom 2 ostatni. 1938-1939
79 Dokumenty o doprowadzeniu gazociągu na teren lotniska. 1931-1933
80 Dokumenty instalacji elektrycznej w kotłowni. 1931-1932
81 Dokumenty dotyczące zainstalowania centralnego ogrzewania. 1931-1934
82 Plany i kreślenia rozmieszczenia wodociągów oraz centralnego ogrzewania. 1931-1932
83 Dokumenty dotyczące przekładania rur żelazo-betonowych na przejazdach linii kolejowych lotniska. 1931
84 Plan rozmieszczenia drogi dojazdowej do magazynu dla przechowywania olei. 1931
85 Dokumenty dotyczące budowy kanalizacji na lotnisku, tom 1. 1931
86 Dokumenty dotyczące budowy kanalizacji na lotnisku, tom 2 ostatni. 1931-1936
87 Dokumenty o wydzierżawieniu parceli na lotnisku w Skniłowie. 1932-1933
88 Plan budowy hangaru na lotnisku w Skniłowie. 1932
89 Dokumenty dotyczące budowy kotłowni centralnego ogrzewania oraz wykonania innych prac na lotnisku w Skniłowie. 1932-1936
90 Dokumenty o instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym oraz w innych budynkach. 1932-1938
91 Dokumenty dotyczące doprowadzenia wodociągu na lotnisko w Skniłowie. 1932-1937
92 Dokumenty dotyczące przełożenia kablu między stacją goniometryczną i translacyjną na lotnisku w Skniłowie. 1932-1933
93 Techniczny opis budowy pomieszczeń służbowych na lotnisku w Skniłowie. 1933-1935
94 Plan położenia parceli w gromadach Skniłów oraz Sygnówka przeznaczonych pod budowę lotniska. 1933
95 Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowej i hangaru na lotnisku. 1933-1934
96 Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowej na terenie lotniska. 1933
97 Dokumenty dotyczące remontu pasów startowych. 1933-1934
98 Dokumenty dotyczące doprowadzenia wodociągu na lotnisku w Skniłowie. 1933-1936
99 Dokumenty dotyczące budowy stacji benzynowej. 1933-1934
100 Dokumenty dotyczące wydania zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych koło lotniska. 1934-1935
101 Dokumenty dotyczące budowy pasów startowych. 1934-1939
102 Dokumenty dotyczące budowy budynku dla policji na lotnisku w Skniłowie. 1934-1935
103 Dokumenty dotyczące zainstalowania wiatromierza systemu ”Wilda”. 1934-1937
104 Dokumenty dotyczące dostarczania materiałów oraz wykonania prac budowlanych na lotnisku. 1934-1939
105 Ewidencja wykonanych prac przy doprowadzeniu wodociągów do lotniska. 1934
106 Korespondencja z magistratem m. Lwowa, biurem wojskowym i in. dotyczące rozmieszczenia lwowskiego węzła kolejowego. 1934-1935
107 Dokumenty w sprawie budowy hangaru żelazo-betonowego. 1935-1938
108 Korespondencja z Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych o przyjęciach pracowników, zwolnieniach,
nadaniu urlopów, wypłaceniu wynagrodzenia i in. pracownikom oraz funkcjonariuszom lotniska. Lista pracowników.
1935-1939
109 Plany doprowadzenia wodociągów do lotniska. 1935
110 Rozporządzenia i zarządzenia Ministerstwa Komunikacji dotyczące harmonogramu lotów. Plan lotów linii lotniczych. 1936-1939
111 Dokumenty dotyczące budowy hangaru na lotnisku w Skniłowie. 1936-1939
112 Dokumenty dotyczące budowy platformy załadunkowej (rampy) na lotnisku w Skniłowie. 1936-1938
113 Dokumenty dotyczące elektryfikacji lotniska. 1936-1937
114 Dokumenty dotyczące elektryfikacji budynków aeroklubu w Skniłowie. 1936
115 Dokumenty dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń służbowych na lotnisku. 1936-1937
116 Dokumenty dotyczące budowy drogi dojazdowej do lotniska w Skniłowie. 1936-1937
117 Dokumenty dotyczące budowy ogrodzenia na lotnisku w Skniłowie. 1936
118 Dokumenty oraz plany rozmieszczenia lotniska w Skniłowie, tom 1. 1937-1938
119 Dokumenty oraz plany rozmieszczenia lotniska w Skniłowie, tom 2 ostatni. 1938-1939
120 Dokumenty dotyczące budowy budynku dla portierów na lotnisku w Skniłowie. 1937-1938
121 Dokumenty dotyczące budowy linii kolejowych na lotnisku oraz plan ich rozmieszczenia. 1937-1939
122 Dokumenty dotyczące wydzierżawienia działek na lotnisku przez pracowników linii kolejowych. 1937-1938
123 Dokumenty dotyczące budowy dróg dojazdowych do budynków administracyjnych oraz do hangarów na lotnisku w Skniłowie. 1938
124 Plany i kreślenia rozmieszczenia dróżek sportowych. 1938
125 Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek w gromadach oraz u właścicieli pod budowę latarni ulicznych na drodze Lwów-Warszawa. 1938
126 Dokumenty dotyczące budowy budynku administracyjnego na lotnisku w Skniłowie. 1939
127 Mapa topograficzna m. Lwowa i okolic. b.d.
128 Plany rozmieszczenia linii kolejowej Lwów-Kraków i Lwów-Stanisławów. b.d.
129 Plany działek (parceli) w gromadzie Sławsko przeznaczonych pod budowę lotniska. b.d.
130 Plany i kreślenia budowy lotniska. b.d.
131 Plany dworca na lotnisku. b.d.
132 Plan stacji Skniłów. b.d.
133 Plany pomieszczeń służbowych na lotnisku w Skniłowie. b.d.
134 Plany budowy budynku mieszkalnego w Skniłowie. b.d.
135 Plany i kreślenia magazynu olei. b.d.
136 Plany budowy magazynu do przechowywania benzyny i olei w Skniłowie. b.d.
137 Plan połączenia kablem stacji translacyjnej z poczekalnią. b.d.
138 Plan rozmieszczenia studni na lotnisku. b.d.
139 Plany w zakresie przebudowy drenażu na lotnisku w Skniłowie. b.d.
140 Plany i kreślenia rozmieszczenia ogrodzenia na lotnisku. b.d.
141 Projekt zagospodarowania przestrzeni na lotnisku (posadzenia drzew, trawy itp.). b.d.
142 Plany i kreślenia przechodzenia pasów startowych nad radiolatarnią. b.d.
143 Podłużny profil kreślenia linii kolejowej wraz ze schematem rozjazdu z lotniska. b.d.
144 Projekty przebudowy wojskowej linii kolejowej na lotnisku. b.d.
145 Projekt budowy bocznicy na linii Lwów-Beskid dla 6 Pułku Lotniczego. b.d.
146 Plan linii kolejowej dla pilotów. b.d.
147 Dokumenty dotyczące budowy hangaru na lotnisku. 1931-1936
148 Plan budowy lotniska. 1937
149 Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek pod budowę lotniska dla szybowców. 1936-1938
150 Dokumenty dotyczące budowy szkoły lotniczej we wsi Ustianowa. 1936-1939
151 Dokumenty dotyczące kupna-sprzedaży działek u gromady Ustianowa dla budowy lotniska. 1937-1939
152 Dokumenty o wykonaniu prac budowlanych na lotnisku i hangarze dla samolotów we wsi Ustianowa. 1937-1939
153 Dokumenty dotyczące budowy hangaru na lotnisku we wsi Ustianowa. 1937-1939
154 Dokumenty dotyczące budowy hangarów w Ustianowej i Bezmiechowej. 1937-1939
155 Umowy kupna-sprzedaży działek u gromady w. Ustianowa dla budowy lotniska, tom 1. 1938
156 – // – tom 2 1938
157 – // – tom 3 ostatni 1938
158 Schematy, podłużne i poprzeczne profile (kreślenia) budowy lotniska we w. Ustianowa oraz drogi dojazdowej do hangarów. 1938
159 Schematy (kreślenia) poprzeczne budowy lotniska w Ustianowej. 1938
160 Dokumenty dotyczące wyrównania terenu oraz prac ziemnych na lotnisku w Ustianowej. 1938-1939
161 Dokumenty dotyczące budowy hangaru dla szybowców na lotnisku w Ustianowej. 1938-1939
162 Korespondencja Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych m. Lwów z Ministerstwem Komunikacji,
Departamentem Lotnictwa Cywilnego m. Warszawa oraz lwowskim województwem w zakresie
budowy drogi dojazdowej do lotniska w Ustianowej.
1938-1939
163 Schematy poprzeczne wojskowej linii kolejowej w Jamnicy. b.d.


Zobacz również:

Korespondencja i dokumentacja techniczna dotycząca przeciwdziałaniu możliwym strajkom. Wykaz pracowników kolei podlegających mobilizacji (lista osób).

Księgi ewidencyjne pracowników i funkcjonariuszy DOKP Lwów. Zarządzenia o wypłacaniu pensji. Wnioski o udzielenie kredytów. Lista pracowników z 1939 r. Wybrane dokumenty emerytalne według nazwisk.