Dyrekcja Kolei Państwowych m. Lwów 1888-1939 r.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, m. Lwów 1844-1942 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Fond 248 opis 3
Łącznie 40 akt

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne
1 Akta kupna – sprzedaży działek pod zabudowę stacji dla potrzeb wojskowych w m. Przemyśl.
W danym inwentarzu nie zaznaczono ilości arkuszy poszczególnych dokumentów.
1888–1889
2 Instrukcje, zarządzenia o trybie tymczasowego zwolnienia pracowników kolei na wypadek mobilizacji. 1925
3 Akta przeprowadzenia kontroli studni na liniach kolejowych Rzeszów – Munina, Przeworsk – Rozwadów, Munina – Bochnia. 1928-1936
4 Dokumenty o produkcji skrzynek na wypadek ewakuacji majątku kolei ze Lwowa do Stanisławowa. 1928-1936
5 Korespondencja z oddziałami dyrekcji o przygotowaniu pracowników kolei na wypadek mobilizacji oraz ich dane personalne. 1929-1936
6 Dokumenty o wykonaniu czynności w przypadku strajku pracowników kolei, tom 1 1932-1936
7 – // – tom 2 ostatni 1932-1936
8 Dokumenty działalności Towarzystwa przygotowania wojskowego pracowników kolei we Lwowie. 1934-1939
9 Wykaz operacyjny dla pracowników kolei na wypadek strajku. 1935-1935
10 Korespondencja z oddziałami dyrekcji o nadaniu kompetencji pracownikom kolei w celu wykonania poleceń w przypadku mobilizacji. Lista pracowników. 1935-1936
11 Akta o zapewnieniu pomieszczeń dla przechowywania dokumentacji. 1935
12 Wykaz, zarządzenia o tymczasowym zwolnieniu pracowników kolei od służby wojskowej na wypadek mobilizacji. Lista osób. 1936-1939
13 Rozkład ruchu pociągów na wypadek mobilizacji. 1936
14 Korespondencja o wyznaczeniu na stacjach pomieszczeń służbowych dla przechowywania dokumentów oraz zakup sejfów. 1936
15 Zarządzenie o przygotowaniu wojskowych dla prac na kolei. 1937
16 Lista pracowników i funkcjonariuszy kolei stacji m. Lwów, którzy podlegają mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei. 1937
17 Lista tymczasowych komisji wojskowych na wypadek strajku pracowników kolei. 1937
18 Lista pracowników kolei wyznaczonych do wykonania obowiązków wojskowych na wypadek strajku. 1937
19 Ogłoszenia mobilizacyjne. 1938
20 Dane o organizacji wojskowych oddziałów kolejowych. 1937-1939
21 Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w okręgu garnizonu wojskowego m. Brody. 1938
22 Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w okręgu garnizonu wojskowego m. Kołomyja. 1938
23 Lista dowódców kampanii i plutonów na terenie Lwowskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) na wypadek strajku. 1938
24 Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Lwów, tom 1 1938
25 – // – tom 2 1938
26 – // – tom 3 1938
27 – // – tom 4 ostatni 1938
28 Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Sambor. 1938
29 Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Stanisławów. 1938
30 Lista pracowników i funkcjonariuszy podlegających mobilizacji na wypadek strajku pracowników kolei w garnizonie wojskowym m. Jarosław. 1938
31 Załączniki do zarządzeń mobilizacyjnych DOKP m. Lwów, tom 1 1939
32 – // – tom 2 1939
33 – // – tom 3 ostatni 1939
34 Zarządzenia oraz korespondencja sporządzona przez kierowników parowozowni na wypadek strajku pracowników kolei, tom 1 bez daty
35 – // – tom 2 ostatni b/d
36 Dane statystyczne o ilości pracowników kolei wyznaczonych do wykonywania obowiązków wojskowych na wypadek strajku pracowników kolei. b/d
37 Wykaz obiektów kolejowych (lista ogólna) podlegających ochronie pod czas strajku. b/d
38 Plany Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie z zaznaczeniem obiektów podlegających ochronie. b/d
39 Plany budynków dla rozmieszczenia tymczasowych komisji wojskowych na wypadek strajku pracowników kolei. b/d
40 Załączniki do rozporządzeń mobilizacyjnych Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie. b/d


Zobacz również:

Plany, kreślenia, mapy, zarządzenia, kosztorysy budowy lotnisk Lwów, Lewandówka, Skniłów, Bezmiechowa, Ustianowa. Projekty i kreślenia linii kolejowych prowadzących do lotnisk.

Księgi ewidencyjne pracowników i funkcjonariuszy DOKP Lwów. Zarządzenia o wypłacaniu pensji. Wnioski o udzielenie kredytów. Lista pracowników z 1939 r. Wybrane dokumenty emerytalne według nazwisk.