Poszukiwania w archiwum historycznym we Lwowie

Poszukiwania archiwalne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie

Przyjmujemy zlecenia na poszukiwania archiwalne w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.
Sprawdzimy i wyszukamy niezbędną informację oraz wykonamy fotokopie interesujących Państwa dokumentów.

Usługi obejmują:


Z myślą o pracownikach naukowych oraz osobach samodzielnie prowadzących badania w archiwum we Lwowie oferujemy:

  • sprawdzenie inwentarzy oraz katalogu w archiwum wg wskazówek Zamawiającego, a w tym:
    – przetłumaczenie inwentarzy na język polski i angielski;
    – zamówienie i zweryfikowanie akt pozwalające rozpocząć badania naukowe natychmiast po przybyciu (oszczędność 2-3 dni);
  • inne usługi.


Indywidualnie ustalimy z Państwem zakres poszukiwań, koszt oraz termin wykonania. Przeprowadzamy kwerendy zarówno dla osób prywatnych jak i dla instytucji. Bliższych informacji o zasadach składania zamówień i o płatnościach mogą Państwo przeczytać w rozdziale zamówień.