Przyjmujemy zlecenia na poszukiwania dokumentów w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Sprawdzimy i wyszukamy interesujące Państwa informacje oraz wykonamy fotokopie dokumentów.

Naszym celem jest również pomoc ludziom, którzy są świadomi swojej odpowiedzialności wobec zmarłych, ale z różnych powodów nie są w stanie regularnie odwiedzać groby swoich bliskich na terenie Lwowa. Wykonujemy usługi w zakresie porządkowania miejsca pochówku na Cmentarzu Łyczakowskim oraz Cmentarzu Janowskim we Lwowie (uporządkowanie, mycie, czyszczenie) oraz odnalezienie miejsca pochówku, jeżeli nie jest znane.

Nasze działania skierowane są na ochronę wielokulturowego dziedzictwa Lwowa i Kresów Wschodnich, a etyczny i duchowy wymiar naszej działalności są dla nas sprawą priorytetową.

Z wyrazami szacunku,

Zespół firmy "Pamięć Bliskich"joomla 1.8 joomla 1.8